Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. február 2020
 
 

Prevalencia a vzory užívania drog v populácii

Drug use in the general population – General population survey/GPS

Z tohto indikátora sa získavajú najmä informácie o rozsahu a vzoroch užívania rôznych druhov drog v rôznych skupinách populácie, o charakteristike a správaní sa užívateľov jednotlivých drog ako aj charakteristiky a spôsoby ich užívania. Informácie sa získavajú v populačných a školských prieskumoch prostredníctvom štandardných sociologických metód prieskumov.

Sleduje sa úroveň experimentovania s drogami v populácii, prostredníctvom tzv. celoživotnej prevalencie (užitie drogy aspoň raz, resp. niekoľkokrát v živote), ročnej prevalencie (či užil drogu v poslednom roku) a mesačnej prevalencie. Posledné dva druhy prevalencie umožňujú lepšie a adekvátnejšie popísať aktuálne zmeny a vývoj.

Populačné prieskumy sú zamerané aj na názory a postoje rozdielnych populačných skupín voči užívaniu drog, k užívateľom drog samotným, sledujú  vnímanú dostupnosť drog a pod.

Získané informácie pomáhajú dokonalejšie a ucelenejšie charakterizovať situáciu v oblasti užívania drog, identifikovať priority a plánovať opatrenia.

Súvisiace linky:
Kľúčový indikátor GPS - EMCDDA
Pracovná skupina pre populačné a školské prieskumy 
Pracovná skupina pre harmonizáciu populačných prieskumov

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy