Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Pracovné skupiny NMCD

Pri NMCD pôsobia permanentné resp. podľa potreby i ad hoc pracovné skupiny. Pracovné skupiny sú cielene zamerané na konkrétnu časť alebo aspekt drogového informačného systému. Ich úlohou je rozvíjať a harmonizovať kľúčové indikátory sledovania drogovej problematiky, zabezpečiť kvalitu vstupov, údajov získavaných z DIS do Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku a zabezpečenie pravidelnej spolupráce s organizáciami a inštitúciami.

Pracovné skupiny sú zložené tak, aby sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie štátnych i neštátnych inštitúcií priamo poskytujúcich informácie a podieľajúcich sa na zbere údajov a odborníkov zastupujúcich expertnú úroveň.

Pracovné skupiny aktuálne reprezentujú tieto oblasti:  

  • Populačné a školské prieskumy
  • Infekčné ochorenia súvisiace s drogami (DRID)
  • Úmrtia súvisiace s drogami a úmrtia užívateľov drog (DRD)
  • Dopyt po liečbe
  • Dáta trestnoprávneho sektora (LED)
  • Systém včasného varovania (EWS)
  • Harmonizácia populačných prieskumov (ad hoc)
  • Problémové užívanie drog (PDU)

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy