Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Pracovná skupina pre trestnoprávne dáta

Primárnou úlohou tejto pracovnej skupiny je  zabezpečenie prepojenosti systému zberu údajov medzi relevantnými inštitúciami (represívnymi zložkami) a zaistenie súladu zberu dát so štandardami a štruktúrou  požadovanou Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Získané štatistické údaje ďalej slúžia ako podklad pri písaní Výročných správ o stave drogovej problematiky na Slovensku a využívajú sa ako zdroj údajov pre realizáciu štúdií.

Členmi pracovnej skupiny NMCD pre Trestnoprávne dáta sú:

 1. Ing. Eleonóra Kara, Národné monitorovacie centrum pre drogy - koordinátorka pracovnej skupiny
 2. Ing. Ladislav Bodor Ministerstvo spravodlivosti SR, oddelenie justičnej informatiky
 3. Ing. Andrej Bolf,  Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia policajného zboru
 4. Ing. Ivana Bučková, Úrad boja proti organizovanéj kriminalite, Ministerstvo vnútra SR
 5. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Generálna prokuratúra SR, trestný odbor
 6. Ing. Miroslav Hečko, Generálna prokuratúra SR, odbor informatiky
 7. Ing. Ondrej Čurilla, Colný kriminálny úrad, Ministerstvo financií SR
 8. Mgr. Peter Mrázek,  Ministerstvo spravodlivosti SR, oddelenie prevencie kriminality a mediácie
 9. JUDr. René Baran,  Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia legislatívy
 10. pplk. Mgr. Ľudmila Vráblová, Generálne riaditeľstvo ZVJS, Ministerstvo spravodlivosti SR

  Aktualizácia stránky – november 2011
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy