Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 20. júl 2018
 
 

Pracovná skupina NMCD pre Systém včasného varovania

Hlavným predmetom činnosti tejto pracovnej skupiny je vytvorenie celoštátneho informačného systému, v rámci ktorého bude možné zaistiť včasné a diferencované šírenie informácii o nových psychoaktívnych látkach (NPL), ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie verejného zdravia., a to nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci EÚ – prostredníctvom siete REITOX. Významnou úlohou uvedenej pracovnej skupiny je tiež včasná notifikácia NPL, ktoré sa vyskytnú na území SR a  poskytnutie týchto informácii Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogové závislosti.

Členmi pracovnej skupiny NMCD pre Systém včasného varovania sú:

 1. Ing. Eleonóra Kara, Národné monitorovacie centrum pre drogy, ÚV SR, koordinátorka pracovnej skupiny
 2. Ing. Andrej Bolf, Kriminalistický expertízny ústav Prezídia policajného zboru (KEÚ PPZ)
 3. Ing. Ondrej Čurilla, Colný kriminálny úrad, Prezídium policajného zboru
 4. Ing. Zuzana Fikarová, Kriminalistický a expertízny ústav PPZ, Ministerstvo vnútra SR
 5. Pplk. PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD., UVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou, Ministerstvo spravodlivosti SR
 6. PharmDr. Viera Jakubovová - Kološtová, Útvar liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR
 7. Ing. Ivana Bučková, Národná protidrogová jednotka, Úrad boja proti organizovanéj kriminalite, Ministerstvo vnútra SR
 8. Ing. Juraj Mlynár, Súdnolekárske pracovisko, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 9. Dr. Miroslav Motyčík, Antidopingová agentúra SR
 10. MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., Centrum pre liečbu drogových závislosti, Bratislava
 11. PharmDr. Silvia Plačková, MPH, Národné toxikologické informačné centrum, FNsP
 12. Miroslava Žilinská, OZ Odyseus
 13. PharmDr. Ľudmila Štrbová, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, sekcia laboratórnej kontroly
 14. Ing. Jana Talabová, Riadenie obchodovania s citlivými tovarmi, Ministerstvo hospodárstva SR
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Júl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy