Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 22. november 2019
 
 

Populačné a školské prieskumy

A. Paulovičová, 10.3.2010

Pracovnú skupinu NMCD pre populačné a školské prieskumy tvoria zástupcovia tých inštitúcií, v ktorých pôsobnosti sú prieskumy všeobecnej/špecifickej populácie buď primárne zamerané na užívanie psychoaktívnych látok alebo realizované vo vzťahu k ďalším zdravotným, sociálnym protektívnym, či rizikovým faktorom, prípadne realizovaných ako súčasť preventívneho programu. Úlohou tejto skupiny je potom zabezpečiť, aby výsledné údaje poskytované do siete REITOX korešpondovali so štandardami a štruktúrou  požadovanou Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Získané štatistické údaje ďalej slúžia ako podklad pri písaní Výročných správ o stave drogovej problematiky na Slovensku a využívajú sa ako zdroj údajov pre realizáciu ďalších štúdií.

Členmi pracovnej skupiny NMCD pre populačné a školské prieskumy sú:

  1. Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. koordinátor slovenskej časti medzinárodného školského prieskumu ESPAD
  2. MUDr. Hana Janechová Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
  3. PhDr. Marianna Pétiová Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava
  4. RNDr. Ján Luha, CSc. Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN, Bratislava
  5. MUDr. Jana Hamade Úrad verejného zdravotníctva SR
  6. PhDr. Eleonora Kastelová  Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy