Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Kľúčové indikátory

Kľúčové indikátory sú harmonizované epidemiologické indikátory EMCDDA, ktoré tvoria podstatu informačného systému EMCDDA. Ide o štandardné nástroje na zber a hlásenie porovnateľných údajov o drogách z členských krajín EÚ.
 
Systém piatich kľúčových epidemiologických indikátorov vznikol na podnet Pompidou Group Rady Európy, ktorá sa vo svojich prácach a štúdiách zaoberala sledovaním a posudzovaním drogovej situácie na rôznych úrovniach a v rozličných sledovaných skupinách populácie. Prostredníctvom týchto štandardných nástrojov na zber a hlásenie porovnateľných údajov o drogách je možné lepšie pochopiť problém s drogami v Európe a získané výsledky jednoznačnejšie pomôžu určiť účinné postupy pri ďalšom rozhodovaní a riešení problému.
 
Ešte pred niekoľkými rokmi boli dáta, a v niektorých prípadoch aj stále sú, zbierané za zložitých okolností, rozličnými a nejednotnými metódami. Jednou z hlavných úloh, ktoré EMCDDA plní, je preto zlepšovanie porovnateľnosti dát v rámci členských štátov, tým, že vyvíja a odporúča nové metódy a nástroje, ktorými je možné zbierať a analyzovať, harmonizované dáta na Európskej úrovni. Členské štáty sú v Európskom akčnom pláne pre drogy (2005-2008) vyzývané na to, aby poskytovali informácie prostredníctvom týchto nástrojov - kľúčových indikátorov.
 
Kľúčovými indikátormi sú :
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy