Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

Infekčné ochorenia súvisiace s drogami

Drug-related infectious diseases - DRID
 
Prostredníctvom tohto indikátora sa sleduje  výskyt infekčných chorôb prenosných najmä krvou  (HIV, HCV, HBV) v populácii užívateľov drog a ich podskupín, ako aj trendy v čase - či sa zvyšuje, znižuje prevalencia infekcie u intravenóznych užívateľov drog, či dochádza k zmenám v prevalencii u skupiny mladých a nových vnútrožilových užívateľov drog.
 
Informácie sa dajú využiť pre identifikovanie priorít pre prevenciu infekčných chorôb, pre odhady budúcich potrieb zdravotnej starostlivosti a jej nákladov, ako i pre nepriame odhady incidencie a prevalencie injekčného užívania drog.
 
Súvisiace linky:
Kľúčový indikátor DRID - EMCDDA
Pracovná skupina NMCD pre infekčné ochorenia súvisiace s drogami
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy