Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 21. august 2019
 
 

EMCDDA - vaše referenčné miesto o drogách v Európe


 www.emcdda.europa.euPoslaním EMCDDA je poskytovať Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom objektívny a spoľahlivý pohľad na európsku drogovú problematiku, spoločnú informačnú sieť a inštitucionalizovanú platformu pre výmenu informácií.

Po vyše 10 rokoch činnosti (oficiálny vznik v roku 1993, zahájenie činnosti v roku 1995) je EMCDDA zdrojom vedeckých poznatkov pre politických činiteľov, ktorí potrebujú formulovať zákony a stratégie na objektívnych základoch. Odborníkom a výskumníkom pomáha EMCDDA presne určiť osvedčené postupy a nové oblasti analýzy.

Najdôležitejšou súčasťou práce EMCDDA je zlepšovať porovnateľnosť informácií o drogách v EÚ. Koordinuje sieť 30 národných monitorovacích centier (tzv. focal pointov/ NFP) REITOX a prostredníctvom tejto siete získava a analyzuje údaje z jednotlivých krajín podľa spoločných noriem a nástrojov na zhromažďovanie údajov.
 
Výsledky monitorovacích procesov z jednotlivých krajín sa v lisabonskom centre analyzujú a napokon sa prezentujú vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
August 2019
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Odkazy