Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

EMCDDA - vaše referenčné miesto o drogách v Európe

NMCD, 9.9.2019


 www.emcdda.europa.euČo je EMCDDA

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) je hlavným zdrojom a schváleným orgánom pre problémy súvisiace s drogami v Európe. Vyše 20 rokov zhromažďuje , analyzuje a šíri vedecky odôvodnené informácie o drogách a drogovej závislosti a ich následkom, čím poskytuje svojim cieľovým skupinám na dôkazoch založený obraz o drogovej problematike na celoeurópskej úrovni.

Publikácie EMCDDA sú primárnym zdrojom informácií pre celý rad cieľových skupín vrátane tvorcov politík a ich poradcov, odborníkov a výskumných pracovníkov pracujúcich v drogovej oblasti a širšom zmysle slova aj pre média  a širokú verejnosť. EMCDDA so sídlom v Lisabone je jednou s decentralizovaných agentúr Európskej únie.

Poslaním EMCDDA je poskytovať Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom objektívny a spoľahlivý pohľad na európsku drogovú problematiku, spoločnú informačnú sieť a inštitucionalizovanú platformu pre výmenu informácií.

Po vyše 10 rokoch činnosti (oficiálny vznik v roku 1993, zahájenie činnosti v roku 1995) je EMCDDA zdrojom vedeckých poznatkov pre politických činiteľov, ktorí potrebujú formulovať zákony a stratégie na objektívnych základoch. Odborníkom a výskumníkom pomáha EMCDDA presne určiť osvedčené postupy a nové oblasti analýzy.

Najdôležitejšou súčasťou práce EMCDDA je zlepšovať porovnateľnosť informácií o drogách v EÚ. Koordinuje sieť 30 národných monitorovacích centier (tzv. focal pointov/ NFP) REITOX a prostredníctvom tejto siete získava a analyzuje údaje z jednotlivých krajín podľa spoločných noriem a nástrojov na zhromažďovanie údajov.
 
Výsledky monitorovacích procesov z jednotlivých krajín sa v lisabonskom centre analyzujú a napokon sa prezentujú vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy