Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Drogová kriminalita (Trestnoprávne dáta)

Používaný pojem "drogová kriminalita" zahŕňa podľa EMCDDA nasledujúce štyri typy trestnej činnosti:

  • Psychofarmakologicky podmienená trestná činnosť (činy spáchané pod vplyvom psychoaktívnej látky, ako výsledok akútneho/chronického užívania);
  • ekonomicky motivovaná kriminalita (spáchaná za účelom financovania vlastnej drogovej závislosti);
  • systémová kriminalita (ide hlavne o násilné trestné činy spáchané v rámci fungovania trhu s nelegálnymi drogami); 
  • trestné činy porušujúce príslušné protidrogové právne predpisy.

Dáta z trestnoprávnej oblasti zahŕňajú údaje o počte stíhaných, obžalovaných a odsúdených páchateľoch za drogovú trestnú činnosť, o počte spáchaných trestných činov súvisiacich drogami, o záchytoch drog z pohľadu ich množstva, čistoty, zloženia a ceny, o užívaní drog vo väzení a trestných činoch spáchaných pod vplyvom drog. Využívajú sa pri písaní Výročnej správy o stave drogovej problematiky v SR a na realizáciu špecifických štúdií.

Centrálnu evidenciu a štatistiku trestnoprávnych dát u nás zabezpečujú orgány činné v trestnom konaní: Ministerstvo vnútra SR, Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Zástupcovia uvedených inštitúcii poskytujú informácie z trestnoprávnej oblasti, v rámci aktívneho členstva v pracovnej skupine NMCD pre trestnoprávne dáta.

Drogové trestné činy - Za drogové trestné činy sa považujú činy spáchané podľa § 171 - neoprávnené prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu, § 172 - neoprávnená výroba, distribúcia a držba drogy, § 173 - neoprávnená výroba a držba predmetu určeného na výrobu drogy a § 174 - šírenie toxikománie nového Trestného zákona č. 300/2005 Z.z..

Súvisiace linky:
www.emcdda.europa.eu v sekcii "Drug related crime", www.europlol.europa.eu a
www.unodc.org v sekcii "Organized Crime - Law enforcement"


Aktualizácia stránky: 13. február 2008


Drugs and crime - a complex relationship

16. číslo informačného bulletinu EMCDDA Drugs in focus je venované definovaniu drogovej trestnej činnosti s cieľom zhodnotiť jej rozsah a formy. Vychádza aj v slovenskom jazyku.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy