Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Dotačná podpora rok 2016

Ministerstvo zdravotníctva SR, 17.3.2016

Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 sú alokované pre rok 2016 vo výške 515.000,00 Eur a budú prerozdelené žiadateľom o dotáciu, podľa platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť  resocializácie drogovo závislých osôb.

 1. Zákon č.525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 2. Zákon č.72/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 5. Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016
 6. VEREJNÁ VÝZVA 2016 (súhrnný dokument na stiahnutie)
 7. Príloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
 8. Príloha č. 1A - Dodatok k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 9. Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej  republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
 10. Príloha č. 1C - Kritéria na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona
 11. Príloha č. 2 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ
 12. Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ
 13. Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba
 14. Príloha č. 5 - Štruktúrovaný rozpočet k projektu
 15. Príloha č. 6 - Návrh zmluvy  o poskytnutí dotácie
 16. Často kladené otázky

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2016

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy