Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti, ročník 48

Michal Turček, ADZ, 9.5.2013

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

Ročník: 48
Rok: 2013
Číslo: 1

OBSAH

ÚVODNÍK – M. Turček..... 2

PÔVODNÉ PRÁCE

E. Bazínková: Časová perspektiva a závislost na alkoholu: vlastní zjištění......... 3
Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, E. Kovácsová: Sexuálne dysfunkcie u pacientov pri vstupe do liečby závislostí....... 15

PREHĽADOVÉ PRÁCE

M. Szántová: Alkoholová choroba pečene........ 25

NA POMOC PRAXI

K. Nešpor, L. Csémy: Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění....... 37

PROTIDROGOVÁ POLITIKA

Ľ. Okruhlica: Metodický pokyn – vyšetrenie vodičov, ktorí riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok........ 43

KAZUISTIKY

J. Krajčovič, M. Janík, I. Ondrejka, Ľ. Straka, F. Štuller, F. Novomeský: Vedenie prostriedku hromadnej dopravy pod vplyvom návykovej látky ako medicínsko-právny problém....... 51

POZVÁNKA...... 57

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy