Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Ročník 47, 2012, č. 1

Ministerstvo zdravotníctva SR a Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 25.7.2012
Za profesorom Novotným ......................................... 3
EDITORIAL ......................................... 5
ORIGINÁLNE PRÁCE
V. Novotný, E. Kolibáš: Kvantifikácia abstinenčného syndrómu
u alkoholovej závislosti ......................................... 9
I. Fiziková, M. Drímalová: Alkoholická halucinóza .................................. 15
PREHĽADNÉ PRÁCE
M. Grohol: Alkohol a samovraždy ..................................... 27

Z HISTÓRIE ČASOPISU
E. Kolibáš, V. Novotný: Adiktológia v prácach docenta Medveckého (k nedožitým 90. narodeninám doc. MUDr. J. Medveckého, CSc) ....................................... 43
RECENZIE
Ľ. Okruhlica: United Nations Office on Drugs and Crime: From coercion to
cohesion (Od donútenia ku súladu) UNODC Viedeň, 2010, s. 17 .............. 49
E. Kolibáš: M.Turček: Tabak a psychické poruchy. Kapitoly modernej psychiatrie, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS a Lundbeck, Bratislava, 2011, 113 s. ............ 53
SPRÁVY
V. Novotný: SPRÁVA ZO 6. EURÓPSKEHO KONGRESU EAAT (European Association of Addiction Therapy) A KONGRESU GLOBAL ADDICTION (Lisabon 5.-7. december 2011) .................................... 56

INFORMÁCIE
X. Slovenský psychiatrický zjazd 21.- 24. jún 2012 v Martine
10. slovenská a 52. československá AT konferencia 28.- 30.septembra 2012 vo Vysokých Tatrách
POKYNY PRE AUTOROV

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy