Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) ročník 48, rok 2013, číslo 5

20.5.2014

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)
Ročník: 48
Rok: 2013
Číslo: 5
OBSAH
ÚVODNÍK – M. Turček.......................................................................................................................................................... 218
PREHĽADOVÉ PRÁCE – PSYCHOTERAPIA ZÁVISLOSTÍ  
L. Bošiaková: Motivovanie pacientov na ochrannej protitoxikomanickej liečbe prostredníctvom KBT................................. 219
PREHĽADOVÉ PRÁCE – FARMAKOTERAPIA ZÁVISLOSTÍ 229
M. Turček: Nalmefén..................................................................................................................................................................229  
PROTIDROGOVÁ POLITIKA  
P. Kucek, L. Kuceková: Je program kontrolovaného pitia vhodný v odbornom poradenstve pre vodičov?............................. 237
RECENZIA  
M. Turček................................................................................................................................................................................... 247 XCERPTY.................................................................................................................................................................................. 228

Abstrakty:

Bošiaková, L.: Motivovanie pacientov na ochrannej protitoxikomanickej liečbe prostredníctvom KBT. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 48, 2013, 5, s. 219 – 227
Vykonávanie ochranných protitoxikomanických liečieb v podmienkach výkonu trestu je charakterizované vysokou mierou nedobrovoľnosti a nízkou mierou motivovanosti pacienta k jej absolvovaniu. Ústredným bodom v rámci terapeutického pôsobenia a intervencií pri liečbe závislostí sa tak stáva práca s motiváciou pacienta. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) ako jeden z najefektívnejších prístupov pri liečbe drogovo závislých ponúka viaceré možnosti, ako pracovať a čo zohľadňovať v motivačnom procese pacienta v rámci ochrannej liečby.
Kľúčové slová: ochranné liečenie – motivačný proces – kognitívno-behaviorálna psychoterapia

Turček, M.: Nalmefén. Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 48, 2013, 5, s. 229 – 236
V príspevku podávame prehľad o nalmeféne – prvom liečive schválenom na redukciu pitia pri liečbe závislosti od alkoholu. Nalmefén je antagonista opioidných µ- a ?- receptorov a parciálny agonista ?- receptorov. Farmakodynamické charakteristiky ho predurčujú k potenciálnemu znižovaniu odmeny po použití alkoholu (ale i iných návykových látok). Účinnosť a bezpečnosť nalmefénu pri znižovaní spotreby alkoholu u pacientov so závislosťou od alkoholu sa hodnotila v troch multicentrických štúdiách fázy III. klinického skúšania: ESENSE 1, ESENSE 2 a SENSE. Nalmefén v nich redukoval u pacientov počet dní ťažkého pitia, ako aj priemernú dennú spotrebu alkoholu v 6-mesačnom období i v 1-ročnej perspektíve. V kontexte dizajnu registračných štúdií bol nalmefén Európskou medicínskou agentúrou schválený na znižovanie spotreby alkoholu u dospelých pacientov so závislosťou od alkoholu s vysoko rizikovým konzumom, ktorí sa aspoň 2 týždne neúspešne pokúšajú o redukciu pitia alebo abstinenciu.
Kľúčové slová: nalmefén – závislosť od alkoholu – redukcia pitia

Kucek, P. – Kuceková, L.: Je program kontrolovaného pitia vhodný v odbornom poradenstve pre vodičov? Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 48, 2013, 5, s. 237 – 246
Vodiči zachytení pod vplyvom alkoholu a diagnostikovaní ako nedisciplinovaní konzumenti bez symptómov závislosti sú povinní absolvovať odborné poradenstvo. Autori argumentujú, že ich liečba formou kontrolovaného pitia je odborne neopodstatnená a neetická. Adekvátny je edukatívne-tréningový program zameraný na úpravu ich postojov a dopravného správania.
Kľúčové slová: alkohol – kontrolované pitie – odborné poradenstvo pre vodičov

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy