Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) ročník 48, rok 2013, číslo 4

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)


Ročník: 48
Rok: 2013
Číslo: 4


OBSAH

ÚVODNÍK – M. Martinove
 
PÔVODNÉ PRÁCE  
S. Duranková, A. Pavúk, I. Bernasovský: Sledovanie fajčiarskych návykov žien počas tehotenstva a vplyvu fajčenia na predčasný pôrod u tehotných rómskych a nerómskych žien v okrese Prešov 
 
PREHĽADOVÉ PRÁCE 
M. Patarák: Dočkáme sa animálneho modelu patologického hráčstva? 
M. Grohol: Čítanie z Jellineka 
 
SPRÁVY 
E. Višňovský: Správa z Dní Profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach – 8. bojnickej AT konferencie (Bojnice, 18. – 20. október 2013)

SÚHRNY

SLEDOVANIE FAJČIARSKÝCH NÁVYKOV ŽIEN POČAS TEHOTENSTVA A VPLYVU FAJČENIA NA PREDČASNÝ PÔROD U TEHOTNÝCH RÓMSKYCH A NERÓMSKYCH ŽIEN V OKRESE PREŠOV

S. DURANKOVÁ, A. PAVÚK, I. BERNASOVSKÝ

Azda žiadnej závislosti veľmi rozšírenej vo svete nevenujú zdravotníci, vedci, osvetoví pracovníci a médiá toľko pozornosti ako fajčeniu. V práci sme sa zaoberali štúdiom fajčiarskych návykov tehotných žien z Prešovského okresu a frekvencii výskytu predčasných pôrodov v závislosti od fajčiarskych návykov matky. Sledovaný súbor tvorilo 911 rómskych a 845 nerómskych donosených novorodencov. Predkladaný výskum sme realizovali na Oddelení gynekológie a pôrodníctva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, v rokoch 2009 – 2011. Na Slovensku fajčilo podľa údajov Štatistického úradu SR 43 % dospelých v roku 2000, z toho pravidelne fajčilo 32 % a príležitostne 14 %. Na ochorenia súvisiace s fajčením ročne zomiera približne 11 000 osôb. Zdravotný stav Rómov je horší ako zdravotný stav nerómskeho obyvateľstva a reprodukčné správanie Rómov sa výrazne odlišuje od reprodukčného správania nerómskej populácie. Predkladaný výskum poukazuje na fajčenie tehotných žien majoritnej a minoritnej populácie a jeho vplyv na dĺžku gravidity. Výskum potvrdzuje opodstatnenosť eliminovať fajčenie žien počas tehotenstva z dôvodu vplyvu fajčenia na predčasný pôrod novorodencov.

Kľúčové slová: fajčenie v tehotenstve – rómski a nerómski novorodenci – predčasne narodení novorodenci

DOČKÁME SA ANIMÁLNEHO MODELU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA?

M. PATARÁK

Iowa Gambling Task (IGT) je zlatým štandardom v skúmaní rozhodovania a hráčskeho správania u ľudí a v rôznych klinických stavoch, aj keď v poslednom období proti nemu vzrastá istá kritika. Je stále viacej animálnych testov, ktoré ašpirujú na to, byť analógiou IGT u zvierat. V roku 2009 sa prvýkrát objavila Rat Gambling Task (rGT) pre hlodavce, pričom farmakologickými manipuláciami a mikrochirurgicky navodenými léziami sa prišlo na množstvo pozoruhodných výsledkov. Pre primáty bola zas predstavená Primate Gambling Task (PGT), s rôznymi variáciami skúmajúcimi vplyvy zmien okolností a externých či interných faktorov na výkon v úlohe. Tieto experimenty sú krokom smerom k animálnemu modelu patologického hráčstva, pre ktoré, na rozdiel od závislostí od psychoaktívnych látok, podobné simulácie nie sú k dispozícii.

Kľúčové slová: animálne modely závislostí – rozhodovanie – patologické hráčstvo – Iowa Gambling Task – Primate Gambling Task – Rat Gambling Task

ČÍTANIE Z JELLINEKA

M. GROHOL

22. októbra 2013 sme si pripomenuli 50. výročie straty E. M. Jellineka, jedného z popredných alkohológov 20. storočia, možno najvýznamnejšieho vôbec. Jeho dielo zásadne ovplyvnilo naše predstavy o alkoholizme ako i medicínsku prax. Bol zástancom medicínskeho modelu alkoholizmu. V domácej literatúre sa často stretneme s odvolaním sa na jeho meno, no už len málo profesionálov má k dispozícii jeho originálne texty. Tento príspevok sa pokúsi nahradiť existujúcu medzeru. Jellinek chápal „alkoholizmus“ veľmi široko ako „akékoľvek užívanie alkoholických nápojov, ktoré spôsobuje škodu jedincovi, spoločnosti alebo obom“, i preto ho uvádzal v úvodzovkách. Článok sa skladá z dvoch častí. V prvej časti práce je stručne priblížený život autora. Druhá časť je venovaná trom kľúčovým témam jeho diela: 1. Alkoholizmus ako choroba; 2. Alkoholizmus ako progresívne ochorenie; a 3. Typológia alkoholizmu. Prvé dve témy sú spracované formou excerptu z dvoch analýz členov Anonymných alkoholikov (AA) publikovaných v rokoch 1946 a 1952, tretia téma je priblížená formou prekladu výňatku z III. kapitoly jeho najznámejšieho diela The Disease Concept of Alcoholism (1960).

Kľúčové slová: Jellinek – alkoholizmus ako choroba – vývojové štádiá alkoholizmu – typológia alkoholizmu

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy