Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti

Ministerstvo zdravotníctva SR a Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

Ide o odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.
Patrí medzi v Európe najdlhšie vydávané odborné časopisy zaoberajúce sa sociálnou, psychologickou a medicínskou problematikou spojenou s užívaním psychoaktívnych látok. Od svojho vzniku v roku 1965 vychádza časopis neprerušene 5x ročne.

Časopis publikuje:
1.  Originálne práce prinášajúce samostatné spracovanie súborov, pozorovaní.
2.  Prehľadné práce prinášajúce prehľadné systematické spracovanie aktuálnej témy.
3.  V rubrike Farmakoterapia závislostí prináša prehľadné práce z tejto oblasti.
4.  V rubrike Psychoterapia závislostí obdobne z oblasti psychoterapie.
5.  V rubrike Protidrogová politika sa uverejňujú práce zaoberajúce sa všeobecnými a spoločenskými kontextami užívania psychoaktívnych látok a psychických porúch spôsobených icch užívaním, ako aj práce s právnou problematikou.
6.  Praktické príspevky v rubrike Príspevky z praxe sú  práce prezentujúce výsledky hodnotenia malých súborov pacientova a kazuistiky.
7. V rubrike Na pomoc praxi  sú rôzne typy informácií, ktoré môžu byť relevantné pre prax.
7.  Rubrika Z histórie časopisu obsahuje vybrané práce z  historických čísiel časopisu.
8.  Rubrika Správy obsahuje správy z konferencií a podobných podujatí, recenzie knižných publikácií, excerpty a informácie o pripravovaných odborných podujatiach.


Návrh uverejňovať obsah jednotlivých čísiel a súhrny prác publikovaných v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti na internetovej stránke Národného monitorovacieho centra pre drogy bol 27.5.2012 prejednaný s predstaviteľkou vydavateľstva Obzor pani Kollárovou. Vydavateľstvo Obzor súhlasí s uvedeným návrhom.
Na schôdzi redakčnej rady časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 29..5.2012 členovia redakčnej rady súhlasili s návrhom publikovať informácie o obsahu jednotlivých čísiel časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti a súhrny publikovaných prác na internetovej stránke  Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti má vlastnú internetovú stránku http://www.adzpo.sk/sk/

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy