Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

ADZ - obsah ročníka 46 (2011)

ADZ OBSAH ROČNÍKA 46 (2011)

EDITORIAL  1/1

ORIGINÁLNE PRÁCE
M. Grohol: Alkoholizmus a rodové rozdiely – IV. časť. rozdiely v rodinnej
a osobnej anamnéze  1/3
L. Hosák, J. Hrnčiarová, J. Bažant, A. Tibenská, R. Maixnerová,
D. Valešová: Výzkum závislosti na metamfetaminu na psychiatrické klinice
v Hradci Králové – souhrn nejzajímavějších výsledků  3/129
M. Martinove ml., M. Martinove, O. Martinove, P. Gluknerová: Úspešnosť odvykacej liečby  4/193
Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, S. Slezáková, V. Olejárová: Prečo je potrebné zmeniť zákon o súdom nariadených liečeniach  1/35
Ľ. Okruhlica: Telesná lenivosť ako závislosť  2/65

PREHĽADNÉ PRÁCE
D. Krajčovičová, K. Hanzelová: Problematika komorbidity schizofrénie
a užívania psychoaktívnych látok, možnosti terapeutického ovplyvnenia  4/207
E. Kolibáš, V. Novotný: Nové drogy – II. časť – Šalvia divotvorná  5/257
P. Kyčina, J. Murín: Alkoholová kardiomyopatia – má miesto aj v súčasnej psychiatrii?  5/277
V. Novotný, E. Kolibáš: Nové drogy – 1. časť – mefedrón  3/161
M. Patarák: „Problémy“ s takzvaným systémom odmeny  2/79
L. Pokorná, J. Pistovčáková: Kanabinoidy – zneužívání a možná využití  3/143
M. Zelinková: Konzumácia alkoholu a tabaku u žiakov základných škôl  2/91

FORENZNÁ ADIKTOLÓGIA
J. Kolesár, M. Martinove: Zaradenie do resocializačného zariadenia ako jedna
z možností alternatívnej trestnoprávnej sankcie. Ochranná ústavná liečba závislosti a možnosti jej ukončenia  2/99

PROTIDROGOVÁ POLITIKA
E. Schnitzerová, I. Antoničová: Rodový aspekt v práci a službách
pre užívateľov/užívateľky drog  4/241

PRÍSPEVKY Z PRAXE
J. Benkovič, M. Martinove ml.: Hazardný priemysel v SR a jeho dôsledky
z pohľadu patologických hráčov  5/297
K. Nešpor, L. Csémy: Hazard u dětí a dospívajících  1/41
K. Nešpor: Hazard a patologické hráčství u seniorů  4/231
P. Palkovič, Z. Alexanderčíková, S. Slezáková, D. Vojtková, Ľ. Okruhlica: Kombinovaná diagnóza: závislosť od metamfetamínov a psychóza  3/175
J. Pokora: Psychofarmaka ordinovaná na oddělení pro léčbu závislostí Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích  4/225
J. Vančíková, A. Bednářová, I. Dóci: Alkoholizmus a zmeny laboratórnych parametrov – súbor dospelých pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu hospitalizovaných na II. psychiatrickej klinike v prvom polroku 2009  3/167
E. Višňovský: Akútna intoxikácia kokaínom – kazuistika  2/107

Z HISTÓRIE ČASOPISU
I. Sokol, R. Grumlík: Seznamování mladistvých ve výkonech trestu
s návykovými látkami  1/53
K. Turček: Nedožité deväťdesiatiny zakladateľa časopisu Protialkoholický obzor, primára MUDr. Michala Turčeka  3/185

OSOBNÁ SPRÁVA
V. Novotný: Opustil nás dlhoročný člen našej redakčnej rady
MUDr. K. Hampl, CSc. (* 4. 1. 1929 † 2. 4. 2011)  4/237

SPRÁVY
L. Frankovič: AT problematika na 53. česko – slovenskej psychofarmakologickej konferencii (Jeseník, 5. – 9. január 2011)  2/118
V. Novotný: XVII. celoštátna konferencia Spoločnosti pre návykové ochorenia
(SNN) ČLS JEP (Seč 10. – 14. 4. 2011) 2/121
V. Novotný: Adiktologické postrehy z 24. kongresu ECNP (Paríž 3. – 7. 9. 2011) Plenárne prednášky  5/308
E. Višňovský: Správa zo „7. bojnickej AT konferencie“ (Bojnice 30. 9. – 2. 10. 2011)  4/252
E. Višňovský: Správa z 13. kongresu ESBRA 2011 – Viedeň (4. – 7. september)  5/311

RECENZIE
Recenziu knihy pripravil V. Novotný  1/58, 4/206, 4/240, 5/314
Recenziu knihy pripravil I. André  1/60, 5/313

INFORMÁCIE  2/112, 2/123, 3/174, 188, 5/316

EXCERPTY  2/78, 2/90, 3/184, 5/276, 5/296
Menný register (číslo/strana)

 
Alexanderčíková, Z.  1/35, 3/17
André, I.  1/60 (Rec.),
 5/313 (Rec.)
Antoničová, I.  4/241
Bažant, J.  3/129
Bednářová, A.  3/167
Benkovič, J.  5/297
Csémy, L.  1/41
Dóci, I.  3/167
Frankovič, L.  2/118 (Spr.)
Gluknerová, P.  4/193
Grohol, M.  1/3
Grumlík, R.  1/53
Hanzelová, K.  4/207
HosákL.  3/129
Hrnčiarová, J.  3/129
Kolesár, J.  2/99
Kolibáš, E.  3/161, 5/257
Krajčovičová, D.  4/207
Kyčina, P.  5/277
Maixnerová, R.  3/129
Martinove, M.  2/99, 4/193
Martinove, M. ml.  4/193, 5/297
Martinove, O.  4/193
Murín, J.  5/277
 
Nešpor, K.  1/41, 4/231
Novotný, V.  1/58 (Rec.),
 2/121 (Spr.), 3/161,
 4/206 (Rec.), 4/237 (Spr.),
 4/240 (Rec.), 5/257,
 5/308 (Spr.), 5/314 (Rec.)
Okruhlica, Ľ.  1/35, 2/65, 3/175
Olejárová, V.  1/35
Palkovič, P.  3/17
Patarák, M.  2/79
Pistovčáková, J.  3/143
Pokora, J.  4/225
Pokorná, L.  3/143
Schnitzerová, E.  4/241
Slezáková, S.  1/35, 3/17
Sokol, I.  1/53
Tibenská, A.  3/129
Turček, K.  3/185
Valešová, D.  3/129
Vančíková, J.  3/167
Višňovský, E.  2/107
Višňovský, E.  4/252 (Spr.),
 5/311 (Spr.)
Vojtková, D.  3/17
Zelinková, M.  2/91
 
Suplementá

1. 3. konferencia o biologickej psychiatrii, 16.-18. 6. 2011, Piešťany

Témy:
Biologsické základy psychiatrických porúch
Agresia, agresivita
a psychiatria
Psychoekonomika
Varia

2. 7. Bojnické AT dni
30. 9.-2. 10. 2011, Bojnice

Témy:
Polytoxikománia
Nelátkové závislosti
Nové možnosti liečby závislostí
 
CONTENTS OF VOLUME 2011


EDITORIAL  1/1

ORIGINAL PAPERS
M. Grohol: ALCOHOLISM AND GENDER DIFFERENCES. PART IV – DIFFERENCES IN FAMILY AND PERSONAL HISTORY  1/3
Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, S. Slezáková, V. Olejárová: WHY IS NECESSERY TO CHANGE LAW ABOUT COURT ORDERED TREATMENTS  1/35
L. Hosák, J. Hrnčiarová, J. Bažant, A. Tibenská, R. Maixnerová,
D. Valešová: FOLLOW-UP OF METHAMPHETAMINE DEPENDENT PATIENTS
AT THE DPT. OF PSYCHIATRY IN HRADEC KRÁLOVÉ – SUMMARY OF INTERESANT RESULTS  3/129
Ľ. Okruhlica: PHYSICAL LAZINESS AS ADDICTION  2/65
M. Martinove ml., M. Martinove, O. Martinove, P. Gluknerová: EFFICACY
OF WITHDRAWAL TREATMENT  4/193

FORENSIC ADICTOLOGY  2/99

ANTIDRUG POLITICS  4/241

CONTRIBUTION FROM THE PRACTICE  2/107, 3/167, 3/175, 4/225, 4/231, 5/297

REVIEW ARTICLES  1/41, 2/79, 2/91, 3/143, 3/161, 4/207, 5/257, 5/277

HISTORY OF JOURNAL  1/53, 3/185

REVIEWS  2/118, 2/121, 4/252, 5/308, 5/311

PERSONAL REPORTS  4/237

BOOK REVIEWS  1/58, 1/60, 4/206, 4/240, 5/313, 5/314

INFORMATION  2/112, 2/123, 3/174, 3/188, 5/316

ABSTRACTS  2/78, 2/90, 3/184, 5/276, 5/296


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy