Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Ad hoc pracovná skupina pre harmonizáciu populačných prieskumov

Skupina bola etablovaná v januári 2008 s cieľom pripraviť obsahovú harmonizáciu, aktualizáciu a doplnenie niektorých metodologických postupov v doteraz najdlhšie realizovanom  prieskume „Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou závislosťou“ Ústavu pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR tak, aby prieskum zodpovedal cieľom a štruktúre Európskeho modelového dotazníka EMCDDA. Predpokladá sa, že finálny  výstup by mohol byť základným modulom v realizácii ďalších populačných prieskumov realizovaných na Slovensku.

Členmi ad hoc pracovnej skupiny NMCD pre harmonizáciu populačných prieskumov sú:

  1. Doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.  koordinátor slovenskej časti medzinárodného školského prieskumu ESPAD
  2. Mgr. Roman Džambazovič, PhD. Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
  3. Ing. Soňa Sandtnerová, PhD  Katedra štatistiky Ekonomickej univerzity, Bratislava
  4. RNDr. Ján Luha, CSc. Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR
  5. Mgr. Pavel Marchevský Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR
  6. Ing. Martina Sádovská Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR
  7. PhDr. Eleonora Kastelová Národné monitorovacie centrum pre drogy
Pracovná skupina ukončila svoju činnosť koncom roka 2008.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy