Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 17. január 2020
 
 

Európska cena protidrogovej prevencie 2012

ed.zj, 29.12.2011

Opäť je tu možnosť uchádzať sa o Európsku cenu protidrogovej prevencie ktorá je sprístupnená pre všetkých, ktorí sa venujú prevencii drogových závislostí a ktorí svojím inovatívnym spôsobom realizujú projekt, na ktorom v čo najväčšej miere participujú mladí ľudia.

Cieľom Európskej ceny protidrogovej prevencie je zdôrazniť aktívnu participáciu mladých ľudí pri tvorbe, implementácii a hodnotení preventívnych projektov a zapojiť ich tak do činnosti komunity a tvorby prostredia, kde sa nachádzajú. Udeľovanie ceny umožňuje aj rozširovanie informácií o nových prístupoch v prevencii, ktoré sa aktuálne realizujú v rámci celej Európy.

Európsku cenu protidrogovej prevencie každý druhý rok vyhlasuje Skupina Pompidou,  ktorá prostredníctvom nezávislej poroty zloženej zo siedmych mladých ľudí ocení tri projekty. Víťazné projekty okrem diplomu získajú každý finančnú odmenu vo výške 5.000 Euro.  

Podmienky pre uchádzača o cenu prevencie sa uvádzajú v dokumente „Concept, rules and procedures“. Tiež je potrebné  v angličtine alebo vo francúzštine vyplniť prihlášku a zaslať ju do 30. marca 2012 na emailovú adresu Sekretariátu Skupiny Pompidou dg1.preventionprize2012@coe.int.

Projekty, ktoré boli už predložené v minulosti a neboli vybrané porotou sa môžu opätovne uchádzať o cenu. Ako vhodné projekty budú vybrané tie, ktoré splnia najmä tieto podmienky:

  • projekt sa musí aktuálne implementovať, resp. sa aktuálne ukončil v jednej z krajín Rady Európy alebo Maroka, Alžírska, Egyptu, Jordánska, Libanonu a Tunisku
  • projekt musí byť implementovaný viac ako jednou osobou a musí mať formálnu štruktúru (podloženú potrebnou dokumentáciou); projekt môže byť sponzorovaný vládou, môže ho zabezpečovať mimovládna organizácia, súkromný sektor alebo môže byť organizovaný miestnou komunitou, podmienkou nie je financovanie – môže ísť aj o celkom dobrovoľný projekt
  • projekt musí byť úplne alebo z veľkej časti z oblasti drogovej prevencie (pri zadefinovaní pojmu „drogová prevencia“ sa vychádza z definície Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pre univerzálnu, selektívnu a indikovanú prevenciu; pokiaľ ide o terciárnu prevenciu – takto zameraný projekt bude vyhodnotený ako nevhodný)
  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov musia byť aktívne zapojení do práce na projekte.

Nakoniec dve hlavné kritériá budú slúžiť na hodnotenie a výber pre ocenenie projektov, a to:

  1. kvalita preventívnej práce
  2. rozsah, akým boli mladí ľudia zahrnutí do hlavných aspektov projektu.

Zároveň pre kompletné posúdenie projektu porotou bude potrebné predložiť maximálne 3 z nasledovných dokumentov:
- dokumentácia opisujúca prácu projektu
- referencia od odborníka, ktorý pozná projekt a môže dosvedčiť jeho efektívnosť
- správa vypracovaná mladými, ktorí mali úžitok z projektu
- príklad participácie mladých ako výstup jednej z aktivít projektu.

V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Sekretariát Skupiny Pompidou pompidou.group@coe.int alebo aj odbor koordinácie protidrogovej stratégie ÚV SR, zuzana.jelenkova@vlada.gov.sk. Viac informácií poskytuje aj stránka www.coe.int/pompidou.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy