Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Čítanka o kanabise: globálne problémy a miestne skúsenosti

NMCD, 26.6.2008

 

 ZHRNUTIE — MONOGRAFIA Č. 8, EMCDDA
Pohľad na problematiku kanabisu, liečbu a reguláciu v Európe
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index53347EN.html

Zväzok 1
Zväzok 2
Kanabis v minulosti
Epidemiológia
Politiky, legislatíva a regulačné stratégie
Užívanie kanabisu a vplyv na zdravie
Problematika ponuky a výroby
Prevencia a liečba


Fajčí sa, je, popíja alebo sa o ňom len hovorí: zdá sa, že svet má na kanabis veľkú chuť. Odhaduje sa, že kanabis vyskúšal každý piaty Európan. Minulý mesiac kanabis užilo viac ako 13 miliónov Európanov. Každoročne sa na celom svete vyrobí takmer 50 000 ton kanabisovej živice alebo trávy určenej na spotrebu. Preto neprekvapí konštatovanie, že kanabis sa stal kontroverzným kultúrnym fenoménom.
 
Monografia zdôrazňuje myšlienku, že kanabis nie je statická a nemenná rastlina, ale dynamický produkt, ktorý podlieha postupnému vývoju z hľadiska účinnosti, prevalencie a pestovania. Do uvedenej publikácie sú zaradené krátke a presné názory špičkových odborníkov na rôzne témy súvisiace s kanabisom, ako aj rady, kde je možné nájsť ďalšiu literatúru o jednotlivých témach. Stručné redakčné poznámky poskytujú prehľadný úvod do každej problematiky, príležitostne upozorňujú na politicky citlivé otázky a potrebu kritického pohľadu. Čítanka o kanabise je prínosom nielen ako pomôcka pre začínajúcich výskumníkov v tejto oblasti, ale aj ako syntetická práca pre skúsenejších odborníkov.
 
Dva zväzky, rôznorodé publikum
Monografia je rozdelená do dvoch častí, pričom každá z nich obsahuje tri sekcie. Rozdelenie monografie do dvoch zväzkov má niekoľko dôvodov. Oba sa navzájom dopĺňajú, ale každý je určený inému okruhu čitateľov. Prvá časť monografie sa zameriava na politické, legislatívne, ekonomické a sociálne otázky súvisiace s kanabisom. Preto je určená najmä politikom, sociológom, historikom, novinárom a osobám pôsobiacim v trestnoprávnej oblasti. Druhý diel sa zameriava predovšetkým na odborníkov na drogovú problematiku pracujúcich v oblasti liečby, prevencie a starostlivosti o zdravie.
 
V prvom zväzku monografie sa čitatelia oboznámia s: históriou kanabisu, udalosťami v Spojenom kráľovstve v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, vývojom v otázkach kanabisu v novších členských štátoch, politickými zmenami postojov vlád ku kanabisu, obchodovaním s kanabisovou živicou z Maroka do severnej Európy a s informáciami o vzniku „coffee shopov“ v Holandsku. Hoci sa mnohé z uvedených článkov týkajú len zlomku kanabisovej skladačky, poskytujú prehľad o tom ako sa Európa doteraz ku kanabisu stavala.
 
Druhý zväzok obsahuje všeobecné prehľady o: vplyve kanabisu na zdravie z hľadiska jednotlivca a verejného zdravia, popise súčasných foriem užívania kanabisu z hľadiska celkovej populácie a pokiaľ ide o užívanie dospievajúcimi, ako aj o popise dopytu po liečbe závislosti od kanabisu v Európe. Prípadové štúdie sledujú spôsob, akým vnímajú svoje užívanie užívatelia kanabisu vo Fínsku, zvýšenie dopytu po liečbe závislosti na kanabise v Nemecku a špecifické účinky užívania kanabisu na vedenie vozidiel.
 
Od svetových problémov k miestnym skúsenostiam

Oba zväzky spája úsilie  skombinovať všeobecné kapitoly „na najvyššej úrovni“ spolu s konkrétnymi prípadovými štúdiami, ktoré ponúkajú podrobný prehľad problematiky. Každý oddiel začína kapitolou obsahujúcou všeobecný úvod do konkrétneho problému súvisiaceho s kanabisom (často encyklopedického charakteru) spolu so súhrnom aktuálneho stavu vedeckého výskumu. Monografia sa následne zameriava na prípadovú štúdiu o špecifickom aspekte. Výsledkom je všeobecný prehľad hlavných aspektov užívania kanabisu, rozsiahla ponuka odkazov na rad odborných zdrojov a východiská pre ďalší výskum.

 


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy