Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 22. september 2019
 
 

Podľa ministra Štefana Harabina je potrebné s mladým človekom - prvopáchateľom pracovať a nie ho zatvárať na dlhé roky do väznice

Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie s rozhlasom; 14.05; 4 min.; MRÁZOVÁ Lýdia, 22.1.2007

Eva GERGÉLYOVÁ, moderátorka:
"Možno ste aj vy zachytili informáciu o tom, že ministerstvo  spravodlivosti pripravuje novelu zákona, ktorá má zjemniť tresty  prvopáchateľom menej závažných trestných činov. Uvažuje o nej Lýdia MRÁZOVÁ."

Lýdia MRÁZOVÁ, redaktorka:
"Zločin a trest -  rub a líce jednej mince. Preto aj pri zmienenej informácii zahlodá v človeku podozrenie, prečo zľahčovať život kriminálnikov, ktorí si trest zaslúžia? Preto logická otázka ministrovi spravodlivosti Štefanovi HARABINOVI. Ako ste prišli na tento nápad?"

Štefan HARABIN:
"Máme poznatky z praxe, priamo zo súdov, ako aj z prokuratúry a hlavne ide o varovanie odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie. Matematicky vyrátaný prísny trest u mladého človeka, ktorý stojí prvýkrát pred súdom za mierny delikt, urobí viac zla pre spoločnosť ako miernejší trest. Rovnako je potrebné ďalej s týmto človekom pracovať a nie ho zatvárať na dlhé roky do  väznice. Prísne tresty za mierne delikty problém kriminality nevyriešia ani nikdy nevyriešili."

L. MRÁZOVÁ:
"Čo to znamená ten menší trest v porovnaní s tou doterajšou zákonnou úpravou?"

Š. HARABIN:
"Sú od sudcov signály, že tieto tresty sú v súčasnosti neprimerane vysoké a sudcovia nemôžu uplatniť vlastnú úvahu. Mladý narkoman napríklad ukradne autorádio a kúpi si drogu. To máme zločin s prečinom, automaticky platí aspiračná zásada a takto súd musí uložiť trest viac ako 5 rokov."

L. MRÁZOVÁ:
"Možno je naozaj škoda, ak sa ukáže, že prvopáchateľ   mladý človek mal napríklad rodinné problémy, ktoré mohli viesť k tomu, že skĺzol na šikmú plochu. Čo sa s takýmto človekom stane počas výkonu trestu odňatia slobody, by mohli vedieť najlepšie tí, ktorí ich majú takpovediac v opatere. Riaditeľ sekretariátu generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Dušan  LUKÁČ však bol v odpovedi na otázku, či nie sú tresty pre prvopáchateľov menej závažnej trestnej činnosti príliš vysoké, stručný."

Dušan LUKÁČ:
"Nová právna úprava trestného práva je rozšírená o alternatívne tresty a takýto systém sankcií v kontexte procesnej nezávislosti sudcov to považujeme za postačujúce."

L. MRÁZOVÁ:
"Vráťme sa teda k ministrovi spravodlivosti Štefanovi HARABINOVI a otázke, ako je to zahraničí?"

Š. HARABIN:
"Vo vyspelých demokraciách sa už dlhodobo s prvotrestanými páchateľmi pracuje. Celkovo najmä v severských štátoch, kde majú vo väzniciach úplne iný systém. Už v susedných Čechách sú úplne inde. Tam idú práve cestou prevencie. Prísne tresty majú byť pre zločincov, lebo spoločnosť si nemôže vychovávať kriminálnikov. V štátoch s prísnymi trestami majú oveľa viac a vyššiu kriminalitu."

L. MRÁZOVÁ:
"Je to vôbec problém, ktorému treba venovať takú pozornosť? Zbor väzenskej a justičnej stráže štatistikov, koľko máme takýchto prvopáchateľov, nedisponuje. A ministerstvo?"

Š. HARABIN:
"Myslím si, že tu nejde o štatistky. Takýchto prípadov sú už desiatky, to viem pozitívne od sudcov, veď som dlhodobo pôsobil ako trestný sudca. Tak mám priamo poznatky od konkrétnych trestných sudcov. V tomto smere škoda je každého jedného prípadu. Dobre poznám práve ako trestný sudca zodpovednosť pri ukladaní trestov. To nie je jednoduchá záležitosť u sudcu, podpísať sa  pod akýkoľvek trest, pokiaľ ten trestný sudca zodpovedne pristupuje k veci. Jednoducho, sudca nemôže tuná pôsobiť ako štatista a iba vypočítavať tresty. Pretože on nesie zodpovednosť a za každým konkrétnym spisom je konkrétna osoba, konkrétny osud človeka a tuná nesprávne uloženým trestom jednoducho sudca sa môže do budúcnosti podpísať aj pod to, že úplne zničí život tomuto človeku."

L. MRÁZOVÁ:
"Špekulatívna otázka pre ministra spravodlivosti na záver. Nie je predsa len aj u prvopáchateľov menej závažnej trestnej činnosti výchovnejší prísnejší trest?"

Š. HARABIN:
"Ide o to, aby sudca na základe všetkých okolností prípadu, posudkov psychológov, psychiatrov, závažnosti skutku, uložil ten správny a primeraný trest. Za závažné zločiny ako sú vraždy, predaj drog a podobné delikty sa tresty zmierňovať nebudú. Opakujem: pre prvotrestaných a za mierne delikty vrátime súdu právo rozhodovať citlivejšie o týchto otázkach."

STORIN

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy