Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Workshop v rámci Twinningu

Bratislava 14.marca 2006 Cieľom dnešného workshopu, ktorý sa uskutočnil v rámci Twinnigového projektu bolo vyhodnotitenie aktuálneho stavu vo vykazovaní údajov v oblasti uplatňovania práva a represie na Slovensku

49.zasadnutie Komisie pre narkotické látky

Dnes 13.marca 2006 sa začalo vo Viedni 49.zasadnutie Komisie pre narkotické látky.

Zasadnutie výboru EÚ/LAC

Blažej Slabý riaditeľ GS VMDZKD a Lucia Kišsová, koordinátorka Národného monitorovacieho centra pre drogy sa v dńoch 6 -7 marca 2006 vo Viedni zúčastnia 8. zasadnutia výboru EÚ/LAC .

Stretnutie krajských koordinátorov KÚ v Prešove

Celoslovenskú pracovnú poradu vedúcich organizačných oddelení a koordinátorov drogových závislostí krajských úradov organizuje KÚ v Prešove a uskutoční sa 7. marca 2006 (utorok) o 10:00 h.

Rakúske predsedníctvo EÚ - Stretnutie národných koordinátorov pre drogy

V rámci aktivít rakúskeho predsedníctva EÚ sa v Innsbrucku 15.februára 2006 začalo trojdňové stretnutie národných koordinátorov pre drogy z 25 členských štátov únie.

Rokovanie Akčnej medzirezortnej komisie a Komisie pre legislatívne otázky

Spoločné rokovanie sa uskutoční dňa 14. februára 2006 o 13.00 hod.v budove Úradu vlády SR, nám. Slobody č.1, prízemie, č. miestnosti 004.

Twinning projekt - Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám

Ďalší workshop komponentu 3

Prešovský Korzár bodoval

Korzár bodoval na protidrogovej súťaži (23.12.2005; Prešovský korzár; s. 1; frk)

Zasadnutie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Zasadnutie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog na Úrade vlády SR dňa 13.12.2005

Črty drogového fenoménu v EÚ

Päť tlačových správ, ktoré pri príležitosti dnešného zverejnenia Výročnej správy o drogách vydala európska agentúra EMCDDA sumarizuje hlavné zistenia z 25 krajín spoločenstva, Nórska a troch nových kandidátskych krajín Bulharska, Rumunska, Turecka.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy