Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Výročná správa o drogách v Európe už čoskoro !

23.novembra 2006 o 11.00 hod. bude, tak ako každoročne v tomto jesennom období, predstavená médiám v priestoroch bruselského sídla Európskeho Parlamentu Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe - 2006.

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 16. novembra 2006 o 11,30 h. na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1 – po rokovaní Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

"Alkohol náš európsky..."

Výzva Európskej komisii, aby odolala tlaku alkoholového priemyslu a dala prednosť zdraviu a dobrému životu európskych občanov pred komerčnými záujmami tohto priemyslu. Zverejňujeme úplné znenie otvoreného listu Eurocare predsedovi EK a komisárom EK.

Ako viesť motivačný rozhovor s drogovo závislými vo väzniciach

Táto problematika je predmetom ďalšieho tréningu, ktorý je organizovaný v rámci nemecko - česko - slovenského twinningového projektu

OVERENÉ A ÚSPEŠNÉ KONCEPCIE PEER PROGRAMOV A ZAPOJENIE MLADÝCH ĽUDÍ DO PROTIDROGOVEJ PREVENCIE

Seminár je pokračovaním obdobnej aktivity organizovanej v septembri 2006 v rámci nemecko - česko - slovenského twinningového projektu

Zber a vyhodnocovanie údajov na regionálnej úrovni

Tréning a praktická podpora v oblasti zberu a vyhodnotenia údajov je názov podujatia, ktoré sa 4. októbra 2006 v rámci twinningových aktivít uskutoční v hoteli Bôrik v Bratislave.

II.konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou

Slovenská asociácia verejného zdravia, kancelária SZO v SR, Holandská federácia verejného zdravia (NPHF) a Európska asociácia verejného zdravia(EUPHA) usporiadali v Košiciach už druhú konferenciu.

Prevencia

Špecifická preventívna kampaň zameraná na konzumáciu alkoholu a riadenie motorového vozidla zameraná na osobitnú "rizikovú" skupinu.

Tlačová správa

O stave drogovej scény na Slovensku, v Európe i vo svete informoval na tlačovej konferencii v Bratislave dňa 12. septembra 2006 riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR a národný koordinátor pre drogovú problematiku PhDr. Blažej Slabý, CSc.

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Dňa 12. septembra 2006 sa na Cukrovej ul. č. 14 (I. poschodie) v zasadacej miestnosti GS VMDZKD uskutoční tlačová konferencia.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy