Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Výročná správa Medzinárodného výboru pre kontrolu narkotík

Zverejňujeme link na Výročnú správu medzinárodného výboru pre kontrolu narkotík - ktorý monitoruje súlad s ustanoveniami 3 medzinárodných zmlúv o kontrole drog - za rok 2006.

Do zoznamu zakázaných látok pre doping pribudli nové

Na zoznam zakázaných látok pribudli niektoré anaboliká alebo stimulanty ako adrenalín.

Viac možností pre ľudí v substitučnej liečbe v Spojenom kráľovstve

Nová alternatíva užívania metadónu v substitučnej liečbe opioidov sa zavádza v Spojenom kráľovstve.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR

V Českej republike dospel Najvyšší súd k záveru, že samotné pestovanie rastliny konope nemožno stotožňovať s pojmom výroby omamnej alebo psychotropnej látky podľa paragrafu trestného zákona.

Nadobudnutie platnosti Nariadenia ES 1920/2006

Dnes nadobúda platnosť nové legislatívne nariadenie č.1920/2006 (ES) o založení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA).

Záverečná konferencia twinnigu

Záverečná konferencia slovensko-nemecko-českého projektu twinning 'Podpora pri implementácii Národného programu boja proti drogám 2004-2008 sa pre pozvaných účastníkov uskutoční dňa 12.decembra v Bratislave.

Tlačová konferencia

GS VMDZKD v spolupráci s kanceláriou Twinning projektu organizujú tlačovú konferenciu pri príležitosti ukončenia twinning projektu.

AD Drogy užilo menej ľudí - Sme 29.11. 2006

Editori Národnej správy pre REITOX 2006 ďakujú touto cestou hlavnému odborníkovi MZ SR MUDr.Ľubomírovi Okruhlicovi, CSc. za spropagovanie návrhu správy, ku ktorému sa takto môže vyjadriť nielen úzky okruh odborníkov, ale aj širšia a nezávislá verejnosť.

Predposledný tréning v rámci twinningu

„RIADENIE, PLÁNOVANIE, KOORDINÁCIA A SPOLUPRÁCA V OBLASTI SYSTÉMU POMOCI PRE ZÁVISLÝCH“ je názov predposlednej aktivity v rámci nemecko - česko - slovenského twinningového projektu „Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008“, podporovaného z prostriedkov EÚ a národného spolufinancovania SR.

Stav drogového problému v Európe - Výročná správa EMCDDA 2006

EMCDDA Media Day v Bruseli hostí dnes zástupcov belgického Le soir, českého denníka Mladá fronta dnes, francúzskej tlačovej agentúry, lotyšskej televízie, maďarského verejnoprávneho rozhlasu, britského Guardian, ale aj Slovenského rozhlasu.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy