Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Tlačová konferencia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu sa 22. júna o 10.00 hod. uskutoční tlačová konferencia, ktorej organizátorom je GS VMDZKD. TK sa uskutoční v zasadačke GS v budove na Cukrovej ul.14, v Bratislave.

Výročná správa UNODC 2007

V súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu zverejňuje UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu) Výročnú správu 2007. Vzhľadom na pozornosť, ktorá je zo strany tejto globálnej inštitúcie venovaná marihuane, vybrali sme ...

Drogy a televízia

MEZINÁRODNÍ DISKUSNÍ FÓRUM

Zákon o omamných a psychotropných látkach bude doplnený

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa z. č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Drogy a televízia

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest, předznamená o den dříve dvoudenní mezinárodní konference na téma Drogy a televize.

V Bruseli sa začína rokovanie HDG

V dňoch 18. a 19. apríla 2007 sa koná v Bruseli zasadnutie Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy EÚ.

České centrum adiktológie

Tisková zpráva   Tisková zpráva Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ke konferenci:       Užívání drog a genderové rozdíly     Konference se koná: 12. dubna ...

Tlačová správa EMCDDA

TLAČOVÁ SPRÁVA Z EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ZAČAL SA PROCES FORMÁLNEHO SKÚMANIA NOVEJ DROGY Rada EÚ požiadala EMCDDA o posúdenie rizík BZP

Rokovanie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Prvé tohtoročné zasadnutie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog sa konalo 20. marca 2007 na Úrade vlády SR za účasti predsedu výboru Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Spolupráca EMCDDA a UNODC

Zverejňujeme aktuálnu tlačovú informáciu z dnešného rokovania CND vo Viedni

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy