Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Agentúra EÚ pre drogy funguje dobre

(EMCDDA 30.01.2008 ) Po ročnom prieskume a analýze to konštatovali nezávislí experti z Veĺkej Británie z Centra pre stratégiu a evalvačné služby.

Stav drogovej problematiky v Európe

Kľúčové otázky drogovej problematiky v Európe sú predmetom Výročnej správy 2007 lisabonskej agentúry EÚ - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy.

Prezentácia výročných správ EMCDDA a NMCD

Pri príležitosti vydania výročnej správy - 2007 Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti sa uskutoční prezentácia tejto správy pre médiá, a to dňa 23.11.2007 o 11.00 hod. v zasadačke Národného monitorovacieho centra pre drogy, Cukrova ul.14, I. poschodie č.dv.132.

NAJNOVŠIE SPRÁVY O DROGOVEJ PROBLEMATIKE V EURÓPE

Výročná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2007 Kľúčové problémy drogovej otázky v Európe budú publikované v pripravovanej Výročnej správe 2007 lisabonskej agentúry EÚ pre drogy, EMCDDA, 22. novembra 2007, Brusel

Zasadnutie VM DZKD aj o NMCD

Na dnešnom zasadnutí Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (Výbor ministrov) bol predložený materiál definujúci postavenie a úlohy Národného monitorovacieho centra pre drogy v rámci drogového informačného systému. VM zobral materiál na vedomie.

Tlačový briefing

Po skončení seminára  "Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi" sa  o 11.45  uskutoční tlačový briefing za účasti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a zahraničných hostí. Miesto konania:  Hotel Bôrik, Bôrik ...

Prepojenie monitoringu a politík v praxi - seminár

Seminár pod týmto názvom organizuje Národné monitorovacie centrum pre drogy pri Úrade vlády 2.októbra 2007 v Bratislave. O význame objektívneho monitoringu drogovej situácie ako rovnocenného prvku v procese tvorby politických opatrení

Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej starostlivosti pre osoby závislé na drogách

Na Úrade vlády SR sa v týchto dňoch začína realizovať ďalší projekt Prechodného fondu Európskej únie.

III.ročník novinárskej súťaže

Slovenský syndikát novinárov vyhlasuje  III. ročník novinárskej súťaže  s protidrogovou tematikou.Príspevky uverejnené v printových a elektronických médiách majú obsahovať niektorú z uvedených priorít : - poukazovať na nebezpečenstvo  ...

Tlačové vyhlásenie generálneho tajomníka OSN k 26.júnu

Vyhlásenie generálneho tajomníka OSN k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu - už zverejnené.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy