Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Nový riaditeľ Európskej agentúry pre monitoring drog a drogových závislostí

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti so sídlom v Lisabone je centrálnym referenčným miestom pre informácie o drogách v Európskej únii.Poskytovanie presného a aktualizovaného obrazu neustále sa meniacej drogovej scény je základnou činnosťou EMCDDA na základe pracovného programu na roky 2004-2006.

Európsky parlament o dopingu

Štrasburg,Francúzsko (Reuters) – Európa by mala pokročiť v boji proti dopingu v športe posilňovaním ochrany a kontroly svojich hraníc, aby sa tak zabránilo nelegálnemu dovozu ilegálnych drog, vyhlásil Európsky parlament vo štvrtok 15.apríla 2005.

48. zasadnutie Komisie OSN pre narkotické látky

V dňoch 7. – 14.marca 2005 - sa v medzinárodnom centre vo Viedni konalo v poradí 48. zasadnutie Komisie OSN pre narkotické látky (Commission on Narcotics Drugs). Komisia funguje od roku 1946, kedy bola založená Ekonomickou a sociálnou radou OSN a je to centrálny orgán na tvorbu politiky v rámci OSN pre všetky otázky týkajúce sa drog.

Predávkovanie - hlavná príčina zbytočnej smrti mladých ľudí v EÚ

Predávkovanie - hlavná príčina zbytočnej smrti mladých ľudí v EÚ

Európsky školský prieskum o alkohole a drogách - správa 2004

Údaje o alkohole, tabaku a drogách u mladých ľudí sa v rámci prieskumu ESPAD zhromažďovali  už po tretí krát. Prvý krát sa do projektu v roku 1995 zapojilo 26 krajín, v roku 1999 to bolo už 30 krajín a v roku 2003 sa prezentované údaje získali v 35 krajinách. ...

Informácie o drogách v rozšírenej únii sú „čoraz úplnejšie“, hovorí agentúra EMCDDA

Informácie o európskej drogovej situácii, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sú „čoraz úplnejšie“, vyhlásila dnes v Bruseli agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) pri uvádzaní svojej Výročnej správy o stave drogového problému v Európskej únii a v Nórsku 2004.

EMCDDA sa zaoberá zvyšujúcim sa počtom mladých ľudí v liečbe závislosti od kanabisu

Špecializované centrá na liečbu drogových závislostí vo viacerých krajinách EÚ hlásia zvyšujúci sa kontakt s užívateľmi kanabisu. Po heroíne sa kanabis celkovo stáva najčastejšie zaznamenanou primárnou drogou, kvôli ktorej jej užívatelia vyhľadávajú pomoc.

Signály zlepšenia: zníženie úmrtí v dôsledku užívania drog, nových infekcií HIV a užívania heroínu, avšak rastúce obavy z užívania iných drog

„Zaznamenali sme pozitívne signály, že pri znižovaní niektorých z najhorších dôsledkov užívania drog bol dosiahnutý mierny pokrok“, konštatoval riaditeľ agentúry EÚ pre drogy, Georges Estievenart. „Trend úmrtí súvisiacich s užívaním drog dnes po mnohých rokoch rastu klesá, užívanie heroínu sa v mnohých krajinách stabilizovalo a epidémia HIV medzi injekčnými užívateľmi drog sa v niektorých nových členských štátoch EÚ zrejme začala znižovať. Súčasne sa zintenzívňujú opatrenia na zníženie škodlivosti drog a užívatelia drog vo veľkej časti Európy majú lepší prístup k liečbe a starostlivosti“.

Komorbidita – užívanie drog a duševné choroby

50% až 90% závislých na drogách trpí pruchami osobnosti a zhruba jedna pätina (15-20%) oveľa vážnejšími psychotickými poruchami. Doteraz sú duševné poruchy vo vzťahu k závislostiam menej preskúmané než iné faktory spojené s drogovou závislosťou, ako napr. infekčné choroby a sociálne problémy.

Zasadnutie Akčnej medzirezortnej protidrogovej skupiny

24.mája 2005 sa v priestoroch Úradu vlády uskutoční v poradí piate zasadnutie Akčnej medzirezortnej protidrogovej skupiny, ktorá bola zriadená v zmysle štatútu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog vo februári 2004 a jej funkciou je operatívna spolupráca v riešení aktuálnych problémov drogovej scény v SR.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy