Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

52. zasadnutie CND

V dňoch 16. – 20. marca 2009 sa vo Vienna International Centre vo Viedni, uskutoční 52. zasadnutie CND ( Commission on Narcotics Drugs). Zasadnutiu v tomto roku bude predchádzať HLS (High Level Segment) - stretnutie na vysokej úrovni, v dňoch 11. – 12. marca 2009.

Výročná správa európskej agentúry EMCDDA

6.novembra 2008 sa v Európskom parlamente predstavuje v poradí trinásta Výročná správa európskej agentúry EMCDDA: Stav drogovej problematiky v Európe.

Výročná správa o drogách v Európe už čoskoro !

20. októbra 2008, LISABON) Najnovšie údaje, informácie a trendy o drogách v Európe budú publikované v pripravovanej Výročnej správe 2008: stav drogovej problematiky v Európe, ktorú vypracuje lisabonská agentúra EÚ pre drogy.

Čítanka o kanabise: globálne problémy a miestne skúsenosti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu vydáva dnes EMCDDA monografiu v ktorej sú obsiahnuté rôzne pohľady a názory na užívanie marihuany a hašiša.

Správa o realizácii protidrogovej politiky SR

Vláda SR 11.júna 2008 prerokovala a vzala na vedomie správu o realizácii protidrogovej politiky vlády Slovenskej republiky za rok 2007.

XIV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci

Letošní 14. celostátní konference (11. - 14. 5. 2008) Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP nese podtitul ´Ambulantní léčba v adiktologii - zánik nebo znovuzrození?´

Nová štúdia EMCDDA

Pod názvom "GHB a jej prekurzory" EMCDDA dnes on-line sprístupnila svoju najnovšiu štúdiu.

Prezentácia výsledkov slovenskej časti prieskumu ESPAD 2007

 Národné monitorovacie centrum pre drogy zverejňuje pre odborníkov a médiá  celú prezentáciu  koordinátora  projektu ESPAD na Slovensku. doc.PhDr.Alojza Nociara,CSc., v sekcii Knižnica - Drogová situácia v SR - užívanie drog v populácii.. 080314nk

Pripravujeme tlačovú konferenciu ...

Národné monitorovacie centrum pre drogy Vás pozýva na prezentáciu výsledkov slovenskej časti Európskeho školského prieskumu o alkohole, tabaku a drogách (ESPAD 2007).

Tlačová správa EMCDDA

(LISABON 3.3.2008) Európa 3.3.2008 reagovala na záležitosti týkajúce sa užívania stimulačnej drogy BZP tým, že ju podrobila „kontrolným opatreniam a trestným ustanoveniam“ v rámci členských štátov EÚ.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy