Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Tlačové správy

Prvé zobraziť:
 
Počet záznamov: 131
Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Ďalej
 

Twiningový projekt na podporu NPBD

Dňa 1. augusta 2005 sa na Generálnom sekretariáte Výboru Ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog oficiálne začal nemecko-česko-slovenský Twinningový projekt

Sociálne a ekonomické náklady boja proti drogám

Vyčíslenie sociálnych a ekonomických nákladov spojených s užívaním nelegálnych drog v SR, vhodná metodika na ich odhad – to je základná téma workshopu, ktorý zorganizoval Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR v dňoch 12.- 14. septembra 2005 v bratislavskom hoteli Tatra.

Poslanec EP o legalizácii drog

Liberálny demokrat v EP volá po legalizácii tvrdých drog - (Lib Dem leader in Brussels calls for all hard drugs to be legalised) - Marie Woolf,politická korešpondentka The Independent

Varovanie pred tekutou extázou

Ibiza varuje pred drogami po tom, ako v pondelok zomrel mladý írsky turista Španielsky provinčný Úrad verejného zdravotníctva varoval návštevníkov klubov na prázdninovom ostrove Ibiza, aby nekupovali a hlavne nekonzumovali drogu, známu ako tekutá extáza

Primárna prevencia v rodine

Pokiaľ ide o drogy - rodičia neporadia ak ... Dve pätiny rodičov ponechávajú výchovu svojich detí, pokiaľ ide o drogy na školu a políciu.

Odborné podujatia - Lesk a bieda primárnej prevencie ...

"II. ročník celoštátnej konferencie  Primárna prevencia rizikového chovania  - Lesk a bieda primárnej prevencie “ organizuje v dňoch  28.-29.11. 2005 Centrum pre adiktológiu Psychiatrickej kliniky 1. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity  ...

Najviac peňazí v ČR pre kontaktné centrá

Najviac z peňazí na boj proti drogám v minulom roku v ČR dostali kontaktné centrá.

Protidrogový akčný plán Európskej únie na roky 2005 - 2008

Protidrogový akčný plán Európskej únie na roky 2005 - 2008 odsúhlasila horizontálna pracovná skupina pre drogy na svojom zasadnuti 11. - 12. maja 2005.

World Drug Report 2005

Dynamika svetového trhu s drogami - Ako sa vyvíja drogová problematika ? - Aká je úroveň užívania drog vo svete a ako sa mení ? To je len niekoľko otázok prvej kapitoly najnovšej svetovej Správy o drogách 2005.

Médiá určené mladým môžu objaviť nové drogové správanie skôr

23.júna 2005 Európska agentúra pre drogy (EMCDDA) vydala štúdiu skúmajúcu úlohu ‘mladých médií’ – (časopisov zameraných na mladých, hudbu a životný štýl) pri vyhľadávaní, monitorovaní a reagovaní na nastupujúci drogový trend medzi mladými. Štúdia bola publikovaná v súvislosti s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu – 26. jún a zameriava sa na média ako možný zdroj informácií o novom drogovom”štýle” a využití ich potenciálu šírenia prevencie voči drogám medzi mladými ľuďmi .

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy