Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

 Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied  je autorom ďalšej z analýz "drogového prostredia" na Slovensku, a to verejnej mienky. Vo svojej analýze  sa zaoberá   názormi  na rozšírenosť drog a závislosti, ...

Hĺbková analýza premenných a vzťahov v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

Novelizácia európskej legislatívy týkajúcej sa nových psychoaktívnych látok

Tlačová správa EMCDDA (Lisabon 21.11.2017) - spracované:   Možnosť  Európy reagovať na ohrozenia verejného zdravia a bezpečnosti spôsobované novými psychoaktívnymi látkami  rýchlejšie  sa výrazne  posilní v dôsledku novej ...

Na svete je európsky manuál na riešenie problémov s drogami

Ďalšia NPL bude kontrolovaná

 EN  Rozhodnutie  Rady EÚ o kontrole  látky  FURANYLFENTNYL (15.11.2017, LISABON) Európska Únia dnes rozhodla  o kontrole novej syntetickej látky /opiodu furanylfentanylu  v rámci EÚ. Rozhodnutie Rady ...

Dotácie na projekty prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 201831. 10. 2017Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý ...

Aktivity Odborného liečebného ústavu psychiatrického n.o. Predná Hora

OLÚP, n.o.  informuje  o svojich aktivitách pravidelne prostredníctvom  Newsletter – a  vďaka kontaktom na konferencii AT  v Bojniciach sme sa dostali na zoznam adresátov aj my. So súhlasom OLÚP n.o. môžeme  šíriť aktuálny ...

Prečo hodnotiť protidrogovú politiku ?

Prečo vôbec hodnotiť protidrogovú politiku ?  ·        Európska protidrogová stratégia 2013-2020 –  obsahovala aj výzvu pre európske inštitúcie, orgány a členské štáty aby svoje politiky a opatrenia, ...

Zdravotné a sociálne opatrenia na riešenie problémov s drogami

 V rámci druhej európskej konferencie o závislostnom správaní a závislostiach „Lisbon Addictions 2017) sa dnes prezentuje nový a užitočný produkt Európskeho monitorovaceho centra pre drogy a drogovú závislosť  „Health and ...

Zverejnený zoznam dotácií MZ SR na podporu protidrogových aktivít na rok 2017

97 predložených projektov sa v roku 2017 uchádzalo o poskytnutie  dotácie na protidrogové aktivity, ktoré má od roku 2013 v pôsobnosti Ministerstvo zdravotníctva SR .  Požadovaná suma  predstavovala 2,410 000 Eur. Podľa kritérií nastavených ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy