Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 23. apríl 2018
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Publikácia EMCDDA a EUROJUSTu

New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutionsEMCDDA, Eurojust, Lisabon, November 2016 Typ publikácie : Joint publications (Spoločné publikácie) Súhrn Európsky trh s novými psychoaktívnymi látkami (NPL) ...

Scientific award of EMCDDA

alebo Vedecká cena EMCDDA 2016Vedeckú cenu inaugurovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a jeho Vedecký výbor  v  roku  2011 a je ocenením  publikovaných vedeckých aktivít  a vysokej  kvality výskumu  ...

Podporné prvky liečby závislosti od psychoaktívnych látok

Ako môže  menežment výhod (pre pacienta) podporiť liečbu porúch spojených s užívaním drog ? Prehľad štúdií  EMCDDA, Lisabon, október 2016 Edičný rad : EMCDDA Papers Súhrn Menežment poskytovania výhod (Contingency management) je všeobecnou behaviorálnou ...

Medzinárodný prieskum ESPAD 2015 v 35 krajinách Európy

Európsky školský prieskum  o alkohole a iných drogáchKoncom septembra 2016  sa v rámci expertného stretnutia  pracovných skupín EMCDDA pre indikátory „Užívanie drog v populácii“ a „Problémové užívanie drog“ prezentovala ...

Časopis Sociálna prevencia 01/2016

Vyšlo prvé tohtoročné číslo odborného časopisu Sociálna prevencia, zameraného na deti, mládež a nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy.

Stretnutie národných koordinátorov v oblasti drog

V Bratislave sa dnes začalo dvojdňové neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov z členských štátov EÚ.

Program neformálneho stretnutia národných protidrogových koordinátorov v Bratislave, 19.-20. októbra 2016

 V rámci SK predsedníctva v Rade EÚ sa  v Bratislave uskutoční  neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov z ČS, a to v termíne 19.-20. októbra 2016. Témou  stretnutia, ktorého hostiteľom je Ministerstvo zdravotníctva ...

Nová správa EMCDDA sa sústredila na hepatitídu C

Nová publikácia EMCDDA Hepatitída C medzi užívateĺmi drog v Európe: epidemiológia, liečba a prevencia prináša aktuálne informácie týkajúce mnohých aspektov prevencie, liečby, názory expertov ako aj názor užívateľa drog,  pokiaľ ide o  epidémiu hepatitídy ...

Nová správa EMCDDA:Urgentné príjmy a akútne intoxikácie drogami v Európe

Urgentné príjmy v nemocniciach a  akútne intoxikácie drogami v Európe Nová správa EMCDDA (4.8.2016, LISABON)  Údaje poskytované zo zdravotníckych urgentov  potvrdzujú, že každoročne vyhľadajú lekársku pomoc na pohotovostiach tisícky ...

28.júl je Svetový deň hepatitídy

SVETOVÝ DEŇ  HEPATITÍDY  — HEPATITÍDA TYPU C MEDZI UŽÍVATEĽMI DROG V EURÓPE   Nová správa EMCDDA reflektuje nádej v liečbe HCV   (28.7.2016, LISABON) Hepatitída  C  je infekčné ochorenie pečene spôsobené krvou ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Apríl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy