Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 26. august 2019
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Drogy a Darknet

Drogy a  darknet: Rastúca hrozba pre zdravie a bezpečnosť v Európe (28.11.2017, LISABON)  Nelegálne obchodovanie na darknete je jedným zo znakov komplexnej problematiky medzinárodnej organizovanej  kriminality  v EÚ.  Najnovšiu ...

Využívanie elektronických náramkov

Niektorých väzňov pustia na Vianoce domov, budú ich monitorovať náramky24.11.2017Zdroj: TASR   Väzňov prepustených na Vianoce domov budú monitorovať náramky 24. nov 2017Zdroj: TASR  Stáli milióny. Elektronické náramky dostalo v tomto ...

O odpadových vodách na Slovensku na konferencii LISBON ADDICTIONS 2017

Na konferencii LISBON ADDICTION 2017 sa okrem iných odborníkov v drogovej problematike, zúčastnila aj Ing.Paula Brandeburová z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.Na podujatí  - v sekcii ...

Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

 Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied  je autorom ďalšej z analýz "drogového prostredia" na Slovensku, a to verejnej mienky. Vo svojej analýze  sa zaoberá   názormi  na rozšírenosť drog a závislosti, ...

Hĺbková analýza premenných a vzťahov v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

Novelizácia európskej legislatívy týkajúcej sa nových psychoaktívnych látok

Tlačová správa EMCDDA (Lisabon 21.11.2017) - spracované:   Možnosť  Európy reagovať na ohrozenia verejného zdravia a bezpečnosti spôsobované novými psychoaktívnymi látkami  rýchlejšie  sa výrazne  posilní v dôsledku novej ...

Na svete je európsky manuál na riešenie problémov s drogami

Ďalšia NPL bude kontrolovaná

 EN  Rozhodnutie  Rady EÚ o kontrole  látky  FURANYLFENTNYL (15.11.2017, LISABON) Európska Únia dnes rozhodla  o kontrole novej syntetickej látky /opiodu furanylfentanylu  v rámci EÚ. Rozhodnutie Rady ...

Dotácie na projekty prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 201831. 10. 2017Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý ...

Aktivity Odborného liečebného ústavu psychiatrického n.o. Predná Hora

OLÚP, n.o.  informuje  o svojich aktivitách pravidelne prostredníctvom  Newsletter – a  vďaka kontaktom na konferencii AT  v Bojniciach sme sa dostali na zoznam adresátov aj my. So súhlasom OLÚP n.o. môžeme  šíriť aktuálny ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
August 2019
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Odkazy