Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 23. apríl 2018
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Informačné semináre k výzve/výzvam MPSVaR

Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodinyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripomína vyhlásenie prvej dopytovo – orientovanej  výzvy č. OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany ...

NPS - Legislatíva a konanie, aktuálne problémy a riešenia

New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutionsEurópsky trh  s novými psychoaktívnymi látkami (NPS) rástol rýchlosťou, ktorá znamenala výzvu pre etablované právne nástroje na kontrolu drog. Mnohé ...

PF 2017

Všetkým našim spolupracovníkom a priaznivcom želáme dobrý rok 2017.Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drogNárodné monitorovacie centrum pre drogy

TA 3 opäť vysiela dokumenty o drogách

 Spravodajská televízia  TA 3 včera odvysielala dokument o drogách, zameraný  na pomoc a liečbu ľuďom s týmto problémom. Hosťami v diskusii boli  Jana Trebatická, Klinika detskej psychiatrie DFNsP Bratislava a  Ľubomír Okruhlica, ...

Drogové správanie sa obyvateľov európskych miest

Drogové správanie obyvateľov niektorých európskych miest (13.12.2016, LISABON) Pozrite si najnovšie údaje najväčšieho európskeho projektu novej vedy zaoberajúcej sa analýzou odpadových vôd, ktoré prezentovala výskumná skupina SCORE  v spolupráci ...

Európska cena protidrogovej prevencie: Traja víťazi v Benátkach

Dňa 15. novembra 2016 boli v Benátkach, počas sprievodného podujatia Pompidou Group predstavené projekty protidrogovej prevencie mladých tvorcov.

Mexiko sa pripojí k Pompidou Group!

Mexiko sa stane 39. členom Pompidou Group Rady Európy. Uvedená informácia bola oznámená Výborom ministrov Rady Európy dňa 30. novembra 2016.

Infekčné choroby spojené s drogami

Správa prináša aktuálne informácie a údaje týkajúce sa indikátora DRID – teda Drug Related Infectious Diseases / infekčných chôrob spojených s (užívaním) drog ako aj následných opatrení,, ktoré smerujú k zníženiu počtu prípadov  infekčných ...

Nové štúdie a analýzy NMCD

Národné monitorovacie centrum v roku 2015 financovalo európsky  školský prieskum o alkohole a iných drogách  na Slovensku (ESPAD 2015 - 10 033 respondentov vo veku 15-20 rokov), ako aj celoslovenský reprezentatívny prieskum užívania ...

Úradné oznamy

Oznamujeme, že na stránke Ministerstva zdravotníctva v sekcii "Úradné oznamy" je od 25.novembra 2016 zverejnený zoznam schválených aj neschválených žiadostí o dotácie na podporu aktivít  a programov v rámci Národnej protidrogovej stratégie. Vyhodnotenie ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Apríl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy