Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 26. august 2019
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Medzimestská štúdia odpadových vôd - SCORE

(7.3.2018, LISABON)  Ostatné údaje z najväčšieho európskeho projektu analýz odpadových vôd prezentovali dnes v Lisabone zástupci skupiny SCORE, ktorá v spolupráci s EMCDDA tento projekt realizuje. Projekt analyzuje a ilustratívnou grafikou prezentuje ...

61.zasadnutie Komisie pre omamné látky

61. zasadnutie Komisie pre omamné látky (Commission on Narcotic Drugs) sa uskutoční ako obvykle vo viedenskom medzinárodnom centre v dňoch 12. až 16. marca 2018. Predbežná agenda 61. zasadnutia a navrhovaná organizácia prác je zverejnená v dokumente ...

Aktualizácia _ Nový zákon a novela TZ na najbližšom rokovaní vlády

 V stredu 21.februára 2018  bude vláda SR na svojom 89.zasadnutí prerokovávať dva návrhy zákonov, a to : 1. Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo ...

Environmentálna prevencia v Európe

Environmentálna prevencia užívania látok v EurópeEMCDDA, Lisabon, február 2018 Edícia:  Technical reports Súhrn Opatrenia environmentálnej prevencie sú zamerané na obmedzenie príležitostí rizikového a nezdravého správania, resp. propagáciu a podporu ...

Novela Vyhlášky MZ SR o rizikových látkach

1.februára 2018  nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.Látka  ...

Protidrogové jednotky v EÚ, Nórsku a Turecku

V edícii „materiál EMCDDA“ publikovala agentúra prehľad o vývoji a zmenách, ktoré nastali v rámci špecializovaných štruktúr (obvykle v polícii) orientovaných na odhaľovanie trestnej činnosti súvisiacej  s nelegálnymi drogami ...

Spravodajstvo EMCDDA v printovej podobe končí

Ostatný Drugnet Europe v podobe v akej ho (možno) poznáte... a tak sme dosiahli sté vydanie periodika EMCDDA Drugnet Europe a toto jubilejné číslo je zavŕšením jeho printovej verzie po 21 rokoch. Prechádzame na oveľa dynamickejší model ...

Pripravuje sa siedma vlna školského prieskumu TAD

Prieskum sa realizoval v máji 2017. Celkovo bolo zozbieraných 726 dotazníkov modulu TAD 2  (15-19 roční respondenti) z ôsmych stredných škôl (ročníky 1.-4.), chlapcov bolo 34,7%, dievčat 65,3%. K nim pribudli deviate triedy z ôsmich základných ...

Nový projekt prevencie

Projekt “Lokalizuj!” sa zameriava na posilnenie nástrojov sa­mospráv, aby sa lokálnymi stratégiami skvalitnila pre­vencia pitia a ťažkého epizodického pitia u mladých. Pôjde o realizáciu na mieru šitých lokál­nych preventívnych stratégii v 22 samosprávach ...

Ako nehuliť

 Nezisková organizácia Lepšia cesta vytvorila interaktívnu web stránku http://www.akonehulit.sk. Stránka je určená pre užívateľov marihuany, ktorým umožní prístup k internetovej intervencii pri problémoch s jej užívaním. Táto metóda na Slovensku ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
August 2019
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 
Odkazy