Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ide do parlamentu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov  Číslo materiálu: UV-18150/2018 Rezort: MZ SR Rezortné číslo: S05237-2018-OL Predkladateľ: ministerka ...

Zloženie protidrogovej Rady vlády sa obmení

Zloženie protidrogovej Rady vlády sa obmení 2018 TASR, www.sme.sk, 9.5.2018

Európska správa o drogách 2018

Prezentácia Európskej  správy o drogách 2018 sa po niekoľkých rokoch znovu vracia na pôdu Európskej komisie  v Bruseli.  Tlačová konferencia sa uskutoční za účasti európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo  ...

Až do dna ...

„Mladé dievčatá v pití alkoholu v posledných rokoch dobiehajú chlapcov, pričom sa im plne emancipovali, čo sa týka množstva vypitého alkoholu, ale aj frekvencie opíjania sa... „MUDr. Ján Šuba, MPH., hlavný odborník MZ SR pre detskú psychiatriu Na ...

Základné informácie o OKPSaMD

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drogOd roku 2013, po delimitácii agendy koordinácie národnej protidrogovej politiky  z Úradu vlády SR, pôsobí odbor pod týmto názvom na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej  republiky. S ...

DOTÁCIE NA PROTIDROGOVÉ AKTIVITY V ROKU 2018

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018Výzvu zo štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na financovanie protidrogových ...

Dve spoločné správy agentúr EMCDDA a Europolu - dve NPL

  Spoločná správa EMCDDA a Europolu o novej psychoaktívnej látke metoxyacetylfentanyl (EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) je dostupná ...

Medzimestská štúdia odpadových vôd - SCORE

(7.3.2018, LISABON)  Ostatné údaje z najväčšieho európskeho projektu analýz odpadových vôd prezentovali dnes v Lisabone zástupci skupiny SCORE, ktorá v spolupráci s EMCDDA tento projekt realizuje. Projekt analyzuje a ilustratívnou grafikou prezentuje ...

61.zasadnutie Komisie pre omamné látky

61. zasadnutie Komisie pre omamné látky (Commission on Narcotic Drugs) sa uskutoční ako obvykle vo viedenskom medzinárodnom centre v dňoch 12. až 16. marca 2018. Predbežná agenda 61. zasadnutia a navrhovaná organizácia prác je zverejnená v dokumente ...

Aktualizácia _ Nový zákon a novela TZ na najbližšom rokovaní vlády

 V stredu 21.februára 2018  bude vláda SR na svojom 89.zasadnutí prerokovávať dva návrhy zákonov, a to : 1. Návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy