Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Ďalej
 

Odborný seminár Možnosti monitorovania drog na Slovensku

Seminár organizuje Asociácia čistiarenských expertov SR, oddelenie environmentálneho inžinierstva Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave a NMCD 4.2.2014 na FCHPT STU.

20 rokov monitorovania drogovej situácie na Slovensku

Príspevok riaditeľa Odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog na MZ SR – RNDr. Imricha Šteliara.

Plagát UNODC aj v slovenskej verzii

 Úrad OSN pre drogy a kriminalitu v rámci  svojich preventívnych aktivít vydal v júli 2013 informačný leták/brožúrku obsahovo orientovanú na nové psychoaktívne substancie.  Prevažná väčšina týchto látok  nie je doposiaľ ...

Sociálna prevencia 02/2013

Vyšlo nové číslo informačno - vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia - Prevencia vybraných sociálnopatologických javov a nežiaducich sociálnych javov

Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax

Zborník príspevkov z konferencie s titulom Obchodovanie s ľuďmi – prevencia, výskum, prax

Stáže v EMCDDA

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť v Lisabone ponúka možnosti stáží  v trvaní 8 mesiacov pre absolventov vysokých škôl v nasledovných oblastiach :·        Monitorovanie ...

Výstupy litovského predsedníctva v Rade EÚ týkajúce sa drogovej problematiky

Užitočnými výstupmi Litovského predsedníctva Rady EÚ týkajúcimi sa problematiky zneužívania liekov na predpis (vyplynuli z diskusií počas zasadnutí Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy Rady EÚ (HDG), zo stretnutia národných protidrogových koordinátorov ...

Grécke predsedníctvo EÚ

Od 1. januára prebralo od Litvy predsedníctvo Rady EÚ Grécko, ktoré sa v oblasti protidrogovej politiky bude  zaoberať nasledovnými prioritami:·       schválenie novej legislatívy pre nové psychoaktívne látky  ...

Nové produkty z agentúry EMCDDA

EÚ agentúra prináša nové produkty: “ČLÁNKY EMCDDA”Prvé štyri štúdie v novej edícii EMCDDA určené tvorcom politík a odborníkom Lisabon, 12.12.2013 (Fact sheet No 12/2013)Európske organizácie  presadzujúce opatrenia v drogovej oblasti (Drug policy advocacy ...

Europska cena prevencie 2014

 Európska cena prevencie 2014 bola oficiálne vyhlásená 26.novembra v Aténach počas 73. zasadnutia Stálych korešpondentov PG. K účasti na súťaži boli pozvané všetky členské štáty PG a aj ďalšie pozorovateľské štáty a členské štáty  ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy