Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 15. september 2019
 
 

Aktuality

Späť   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Ďalej
 

Komplexná prevencia drogovej závislosti

Odborný liečebný ústav psychiatrický  v  rámci realizovaného projektu  „Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti"  začína od  8. 10. 2014  cyklus odborných prednášok  „Komplexná ...

KTO Z NÁS JE ČIERNA OVCA ?

 Pod takýmto provokujúcim názvom oznamuje Združenie STORM  Deň otvorených dverí  vo svojem kontaktnom centre  v Seredi Podrobnosti o akcii nájdete tu 

Medzinárodná vedecká odborná konferencia HARM REDUCTION

Cieľom konferencie je spájať názory, skúsenosti, myšlienky a vedomosti praktikov a teoretikov a vniesť do problematiky Harm Reduction nové poznatky, trendy a postrehy.

Nové informácie v knižnici dokumentov

Aktuálne sme zaradili  do knižnice dokumentov  komplexné správy, týkajúce sa1)  Programov a projektov zameraných na prevenciu HIV/AIDS a prevenciu drogových závislostí, aktivít v oblasti prevencie užívania drog, zneužívania alkoholu ...

Oznámenie o zverejnení vyhodnotenia dotácií - 2014

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2014 je zverejnené na stránke MZ SR   a aj na stránke www.infodrogy.sk  ...

AD : REKLAMA NA VODKU

So súhlasom Rady pre reklamu  zverejňujeme nález  jej Arbitrážnej komisie, týkajúci sa reklamy na vodku, ako aj predchádzajúce informácie vo vzťahu k tejto konkrétnej reklame.   

STOP DROGÁM

Záujemci o konferenciu OZ Welfare pod názvom STOP DROGÁM  - Celoštátna odborná konferencia pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky s medzinárodným zastúpením” majú možnosť sa prihlásiť na priloženej pozvánke Podujatie sa koná ...

Alojz NOCIAR: Prieskum o drogách u študentov vysokých škôl na Slovensku

V knižnici dokumentov portalu  www.infodrogy.sk zverejňujeme záverečnú správu doc.PhDr. Alojza Nociara,CSc., vedúceho katedry psychológie  na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety  pod názvom:  Prieskum ...

Prieskumy NMCD o štruktúre klientov a službách resocializačných zariadení

V knižnici dokumentov je zverejnený prieskum NMCD o štruktúre klientov a službách resocializačných zariadení.    

Festival filmov o zdraví

Bezplatný vstup na festival filmov o zdraví ponúkajú organizátori podujatia, ktoré sa uskutoční v Bratislave, v kine Mladosť v dňoch 8.-10.septembra 2014. Hlavné mesto SR Bratislava, Kancelária SZO na Slovensku a OZ  Všetko pre zdravie  pripravili ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy