Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Ďalej
 

Alternatívy k potrestaniu páchateľov drogových trestných činov, ktorí užívajú drogy

Alternatívy k trestom pre páchateľov drogových trestných činov – súčasne užívateľov drog EMCDDA, Lisabon, júl 2015 Súhrn:Článok popisuje možnosti rehabilitácie, reintegrácie, liečby a edukácie užívateľov drog a ďalších opatrení, ktoré sú dané v rámci právnych ...

Ministerstvo vnútra poskytne dotácie na prevenciu kriminality

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality27. 07. 2015 Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery ...

Verejné výzvy na predkladanie projektov v rámci programu Spravodlivosť a programu Zdravie

Na webovej stránke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť sú zverejnené informácie týkajúce sa nových výziev na účasť vo výskumných projektoch financovaných v rámci EÚ , a to:Verejná výzva pre oblasť programu Spravodlivosť ...

Nové psychoaktívne látky - inovatívne legislatívne opatrenia

Nové psychoaktívne látky v Európe: inovatívne legislatívne opatrenia EMCDDA, Lisabon,jún 2015 Súhrn:Krátka správa prináša prehľad vývoja legislatívnych opatrení – reakcií na rastúci trh s novými psychoaktívnymi látkami a problémy, ktoré NPL predstavujú alebo ...

Správa EMCDDA a EUROPOLU ZA ROK 2014

Správa EMCDDA a EUROPOLU prezentuje kľúčové aktivity oboch agentúr EÚ s dôrazom na implementáciu Rozhodnutia Rady EÚ 2005/387/JHA o výmene informácií, hodnotení rizík a kontroly nových psychoaktívnych látok, vrátane tých, ktoré boli identifikované v roku ...

Televízia TA 3 reprízuje dokumenty o drogách

Televízia TA 3 v priebehu týchto prázdnin reprízuje - od 9.júla 2015 - dokumentárnu sériu Drogy, ktorú produkovala v roku 2013 a 2014 ( Dotácie MZ SR na podporu aktivít Národnej protidrogovej stratégie). Najbližšie vysielanie stihnete  vo štvrtok 16.júla ...

Novinky v knižnici dokumentov !

 Do knižnice dokumentov infoportálu sme aktuálne umiestnili tieto dokumenty, resp. linky na : 1) Svetová správa o drogách 2015 (World Drug Report 2015) , spolu s interaktívnou mapou , kde si možno pozrieť ako z pohľadu UNODC a zostavovateľov správy ...

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Sociálna prevencia 1/2015

Odborný časopis Sociálna prevencia 1/2015 obsahuje aktuálne odborné poznatky, informácie, výsledky výskumov aj praktické skúsenosti z oblasti nežiaducich sociálnych a sociálnopatologických javov.

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi

 26.jún -  Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a nelegálnemu  obchodovaniu s nimiV roku 1987 bol  26. jún vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu ...

Nová stratégia pre problémy s alkoholom zrejme nebude

Mimovládne organizácie rezignovali na post člena zdravotníckeho fóra z dôvodu ignorácie požiadavky členských krajín EÚ a Európskeho parlamentu na tvorbu novej stratégie EÚ v oblasti alkoholu zo strany Európskej komisie. Mimovládne organizácie ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy