Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Ďalej
 

Internetové intervencie v prevencii

Témou seminára „Internetové intervencie v prevencii„ ktorý sa uskutoční 10.septembra 2015 v Bratislave je v dnešnej dobe preferovaná oblasť internetových intervencií pre mladých ľudí. Na základe medzinárodnej spolupráce OZ Prevencia v rámci ...

Prieskum o užívaní NPL na sociálnej sieti

Zisťovanie užívania nových psychoaktívnych látok (NPL) v bežnej populácii, ale aj v  tzv. zraniteĺných skupinách  prebieha na Slovensku od roku 2010, kedy boli do národného prieskumu „Užívanie psychoaktívnych látok v populácii“ po prvýkrát ...

Drug Consumption Rooms

Intervencie zamerané na prevenciu predávkovania ( najmä fatálneho) sú priamo cielené stratégie, vzdelávanie/osveta o rizikách a postupoch pri prípadnom predávkovaní, vrátane poskytovania naloxonu (pre prípad potreby domov, prípadne iným, užívateľovi blízkym, ...

Spoločné problémy a spoločné riešenia

OZ Odyseus presadzuje komplexné riešenie drogovej problematikyOZ Odyseus v spolupráci s Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) spustilo kampaň Room for change, ktorej cieľom je presadzovanie zmysluplných a komplexných riešení drogovej problematiky vo vybraných ...

9. Bojnická AT konferencia

Pozvánka na Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach - 9. Bojnická AT konferencia, 2.– 4. október 2015

Platforma mimovládnych organizácií

Platforma MVO v oblasti drog  Čo je zmyslom platformy? Všetky organizácie pôsobiace v platforme spája spoločná myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenia zmysluplnej ...

Medzinárodný deň vedomia o predávkovaní

31.august  je Medzinárodný deň  vedomia o predávkovaní (International Overdose Awareness Day) alebo uvedomovania si možnosti predávkovania .Pri tejto príležitosti sa v nórskom Bergene uskutoční dvojdňová konferencia s rovnomenným názvom; prvý ...

Menej heroínu, viac stimulantov

Odhad vývoja injekčného užívania drog v Európe na základe údajov z liečby (Estimating trends in injecting drug use in Europe using national data on drug treatment admissions)EMCDDA, Lisabon, jún 2015 Súhrn:Správa popisuje trendy injekčného spôsobu užívania ...

Štúdia RAND EUROPE o alternatívach k trestom

Takmer identický názov ako má ostatná publikácia EMCDDA, má aj  aktuálna štúdia organizácie RAND Europe,  ktorej cieľom je  podrobne zmapovať  dostupnosť takýchto alternatív. Štúdiu zadala Európska komisia, Generálny Direktoriát pre spravodlivosť ...

Nový vedecký časopis

BioMed Central (BMC)  je vydavateľom 287 vedeckých časopisov s otvoreným prístupom. Časopisy sú zamerané na vedu, technológie a medicínu. Pri príležitosti tohtoročného medzinárodného dňa  hepatitídy ( 28.júl ) uviedol BMC do svojho portfólia ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy