Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 20. september 2019
 
 

Aktuality

Späť   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Ďalej
 

Novinky v sekcii Legislatíva

 V sekcii  Legislatíva a Knižnica (Dokumenty portalu) sú dostupné  novinky v oblasti legislatívy, súvisiacej s drogovou problematikou.Prvou je novela zákona č.139/1998 o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ...

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov v Luxemburgu

Stretnutie národných drogových koordinátorov  v réžii luxemburského predsedníctva v EK sa uskutoční v dňoch 28.-29. septembra. Míting otvorí luxemburská ministerska zdravotníctva pani Lýdia Mutsch a povedie ho národný protidrogový koordinátor pán  ...

Pompidou Group (Precursors Network) má stretnutie v Prahe

Členovia platformy Medzinárodnej siete pre kontrolu prekurzorov sa v týchto dňoch (16.-18.septembra) stretávajú na  výročnom stretnutí  v Prahe na pozvanie českého partnera -  Rady vlády ČR pro koordinaci protidrové politiky[1]. Konferencia ...

Lisabon je miestom stretnutí odborníkov v oblasti drogovej problematiky

EMCDDA technická konferencia : 20 rokov monitorovania a LISBON ADDICTIONS 2015 180 prihlásených odborníkov reprezentujúcich päť kľúčových indikátorov monitorovania ako aj ďalšie záujmové oblasti EMCDDA  sa v dňoch 21.-22.septembra ...

Správna rada EMCDDA zvolila nového riaditeľa

 Správna rada EMCDDA zvolila 10.9. 2015  viac ako dvojtretinovou väčšinou Alexisa Goosdeela novým riaditeľom EMCDDA. Zdroj: Tlačová správa EMCDDA

Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu alebo zodpovedne tehotná

9.september je každoročne  aj dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme u detí. Fetálny alkoholový syndróm (angl.skratka FAS)  vzniká u detí ako následok konzumácie alkoholu počas tehotenstva matky. Spôsobuje  poškodenie mozgu ...

Ďalšie predstavenie THE DARK TRIP v Poprade

Hlavnou myšlienkou divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom uchopiteľným pre mladých ľudí. Drogy sú útek, drogy ako láska, drogy ako nenávisť. Jedná sa o autobiografické divadlo o chlapcovi, ktorý sa ...

Alternatívny rozvoj - Medzinárodný seminár a konferencia v Thajsku

Medzinárodný seminár k implementácii princípov OSN, týkajúcich sa alternatívneho rozvoja a   medzinárodná konferencia k alternatívnemu rozvojuThajsko 19.-24.november 2015   Na základe rezolúcie Komisie pre omamné látky (CND) ...

Festival filmov o zdraví

"Rozprávky nevznikali ako uspávanky, aby deti skôr zaspali - prichádzali na svet ako výpoveď, aby sa dospelí prebudili ..." Pod týmto mottom básnika Milana Rúfusa pozýva  OZ Všetko pre zdravie  na festival filmov  o zdraví venovaným žiakom ...

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015

 Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy