Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Ďalej
 

Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním

Informácia o zriadení celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním V zmysle § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Sociálna prevencia 2/2015

V druhom čísle odborného časopisu zameriavajú autori pozornosť predovšetkým na tri významné oblasti patológie: na nelátkové závislosti, na deštruktívne náboženské hnutia a sekty a na problematiku migrantov.

Nová publikácia EMCDDA

Spojenie škodlivých foriem užívania nelegálnych drog so závažnými ohrozeniami verejného zdravia (šírenie HIV,HCV) je kľúčovou otázkou pre národné a medzinárodné protidrogové politiky. V ostatnom období sa však rovnako závažnou stáva otázka výskytu ...

Nové vedenie Správnej rady EMCDDA

Správna rada EMCDDA volila nového predsedu a podpredsedu(3.12.2015, LISABON) Správna rada európskej agentúry EMCDDA na svojom dvojdňovom zasadnutí okrem iného prerokovala a zvolila novú predsedníčku Správnej rady Lauru d´Arrigo z Francúzska. ...

OZNAM

 METODICKÉ POKYNY  na vypĺňanie Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4 -12  v roku  2016 , ktoré vypracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava sú dostupné na webovej stránke NCZI

Projekt ´Šanca správnych rozhodnutí´ v Čadci

Časový harmonogram verejných preventívnych aktivít pre projekt „Šanca správnych rozhodnutí“ v Čadci

Dni otvorených dverí v kontaktnom centre v Seredi

Milí kolegovia, donori, spolupracovníci Dovoľte mi pozvať vás v mene Združenia STORM na Dni otvorených dverí v programe ZÓNA. Tento rok je výnimočný! Naše kontaktne centrum pôsobí už tretí rok  v Seredi a preto chceme otvoriť dvere hneď 3x ...

Niekoľko informácií o programe Unplugged na Slovensku

Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi realizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v spolupráci dvoch katedier, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie ...

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

Štatistický úrad SR ukončil spracovanie výsledkov z Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2014)Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR Dátum publikovania: 02.11.2015Aký je zdravotný stav obyvateľov a aké faktory ovplyvňujú ich zdravie? Ako sme na tom s využívaním ...

Prieskum NMCD (2015) štruktúry klientov a služieb resocializácie

 Údaje z ôsmeho cyklu prieskumu NMCD (2015) o štruktúre klientov a služieb resocializácie za rok  2014 sú spracované vo forme správy  a dostupné pod názvom "Prieskumy NMCD (2015) o štruktúre klientov a služieb resocializácie" v knižnici ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy