Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Aktuality

Späť   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Ďalej
 

Európska správa o drogách 2016

NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY EMCDDA O TRENDOCHUž čoskoro: Európska správa o drogách 2016(20. 4. 2016, LISABON) Aké sú najnovšie trendy v oblasti ponuky drog v Európe? Ktoré drogy spôsobujú najviac škôd a vyvolávajú najväčšie obavy? Aký je najnovší vývoj ...

Drogy si stále pichajú aj mladí ĺudia

Drogy si pichajú stále aj mladí ľudia

Európska cena protidrogovej prevencie 2016 - Výzva na predkladanie projektov

Skupina Pompidou uverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci možnosti udelenia Európskej ceny protidrogovej prevencie 2016. Cena, udeľovaná každé dva roky, je určená pre aktívne projekty protidrogovej prevencie vytvorené mladými ľuďmi.

Svetový deň zdravia

 Svetový deň zdravia - 7.4.2016  Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na 7. apríla. Témou pre rok 2016 je diabetes mellitus- cukrovka. Ide o čoraz viac rozšírené metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokou ...

IV. Medzinárodná konferencia o nových psychoaktívnych látkach

IV.  Medzinárodná konferencia o nových psychoaktívnych látkach – Budapešť 30.-31.máj 2016Objavenie sa nových psychoaktívnych látok (NPS) v kombinácii s možnosťami cez internet  šíriť veĺmi rýchlo informácie vyvolalo množstvo otázok v oblasti drogových ...

Šport a drogy - odborný seminár

 Odborný seminár "Šport a drogy" sa uskutočňuje v týchto dňoch (7.-9.apríla 2016) v Novom Smokovci. Na programe sú také témy ako filozofia doping a zdravie, mozgový system odmeny a závislostné správanie, náhle úmrtia u športovcov, či liečebné telesná ...

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov v Amsterdame

V dňoch 2. – 3. mája 2016 sa v Amsterdame bude konať neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov, ktoré bude usporiadané pod záštitou holandského predsedníctva v Rade EÚ.Ústrednou témou stretnutia je „Drogy a nočný život“. ...

UNGASS 2016

Stručná správa o Osobitnom zasadnutí VZ OSN k svetovému drogovému problému:V dňoch 19. – 21. apríla 2016 sa v New Yorku uskutoční Osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN k svetovému drogovému problému (UNGASS). Zasadnutia tohto typu ...

Správa 2016 o európskych drogových trhoch

Dopad obchodovania  s  nelegálnymi drogami na spoločnosť reflektuje najnovšia publikácia EMCDDA a EUROPOLu, ktorú agentúry predstavili na včerajšej tlačovej konferencii v Bruseli. Prezentácia správy je dostupná tu Tlačová správa Publikácia ...

Prečo som na svete rád/a ...

 Prečo som na svete rád prezrádza výstava venovaná prevencii drogovej závislostiŠkařupová Dagmar, www.pravda.sk, 22.3.2016

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy