Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 22. január 2018
 
 

Aktuality

Späť   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Ďalej
 

Prevencia úmrtí v dôsledku predávkovania opioidmi

Prevencia úmrtí spôsobených predávkovaním opioidmi prostredníctvom „take home“ naloxonu  Nová publikácia EMCDDA sa koncentruje na otázku naloxonu  (antidotum), poskytovaného užívateľom opioidov s cieľom prevencie úmrtí pri ich prípadnom predávkovaní ...

Krátke intervencie v prostredí lekárskej pohotovostnej služby

Krátke intervencie sú psychosociálne techniky vytvorené na zvýšenie vedomia rizika pri užívaní psychoaktívnych látok. Štúdie  predpokladajú, že prostredie lekárskej pohotovostnej/záchrannej  služby môže maximalizovať benefity takýchto intervencií ...

ESPAD 2015 - záverečná správa

 Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015 Záverečná správa doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.,vedúci katedry psychológie VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave a koordinátor ESPAD v SR  Vykonanie školského prieskumu ESPAD ...

Vyhláška MZ SR 121/2015 - Zoznam rizikových látok

Nový zoznam rizikových látok vo Vyhláške MZ SR č.121/2015, účinnej od 1.10.2015 nájdete tu  

Cena EMCDDA 2015 za vedecký článok

 Informácie o udelených vedeckých cenách EMCDDA 2015 nájdete v knižnici dokumentov tu    

PF 2016

 Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a Národné monitorovacie centrum pre drogy ďakuje všetkým  za spoluprácu v roku 2015V roku 2016 želáme  pevné zdravie, tvorivý elán, menej stresu a viac pohody 

Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním

Informácia o zriadení celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním V zmysle § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Sociálna prevencia 2/2015

V druhom čísle odborného časopisu zameriavajú autori pozornosť predovšetkým na tri významné oblasti patológie: na nelátkové závislosti, na deštruktívne náboženské hnutia a sekty a na problematiku migrantov.

Nová publikácia EMCDDA

Spojenie škodlivých foriem užívania nelegálnych drog so závažnými ohrozeniami verejného zdravia (šírenie HIV,HCV) je kľúčovou otázkou pre národné a medzinárodné protidrogové politiky. V ostatnom období sa však rovnako závažnou stáva otázka výskytu ...

Nové vedenie Správnej rady EMCDDA

Správna rada EMCDDA volila nového predsedu a podpredsedu(3.12.2015, LISABON) Správna rada európskej agentúry EMCDDA na svojom dvojdňovom zasadnutí okrem iného prerokovala a zvolila novú predsedníčku Správnej rady Lauru d´Arrigo z Francúzska. ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy