Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 27. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Ďalej
 

Avízo na podujatie Prezentácia Európskej správy o drogách 2017

6.jún 201712.30 hodKongresová sála 152, Ministerstvo zdravotníctva SRLimbová 2, Bratislava   Stav drogovej problematiky v Európe a na Slovensku  Oboznámte sa s najnovšími údajmi a komentármi o drogovej problematike ...

Na národné zoznamy kontrolovaných látok pribudne ďalších 12

Medzinárodná komisia pre omamné látky (CND) na svojom 60.zasadnutí vo Viedni v marci 2017 schválila doplnenie všetkých troch Dohovorov OSN o 12 nových psychoaktívnych látok. Signatári Dohovorov – ako vyplýva z príslušných ustanovení týchto ...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017Finančné prostriedky účelovo určené na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v súlade ...

Aj o tomto sa hovorilo na 60.CND

Niektoré podujatia zamerané na prevenciu, uskutočnené v rámci 60.zasadnutia globálnej Komisie pre omamné  látky (Commission on Narcotic Drugs) V rámci tohto svetového podujatia – zasadnutia medzinárodnej komisie pre omamné látky , ktoré sa ...

Pokračovanie medzinárodného projektu

  Medzinárodný projekt "Click for Support – REALized" (spolufinancovaný EK) je nasledovníkom predchádzajúceho projektu  "Click for Support" realizovaného v rokoch 2014-2015, ktorého výstupom boli smernice  pre efektívne  internetové ...

Alternatívne tresty za drogové trestné činy _ štúdia

V  časopise  Sociológia - Slovak Sociological Review ( ročník  49, 2017, No. 2) je dostupný  na stiahnutie  článok autorov Roberta Klobuckého a Jozefa Čentéša:  Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku:restoratívna ...

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov na Malte

24.apríl je dňom stretnutia národných protidrogových koordinátorov  Témou  tohto  stretnutia národných  protidrogových koordinátorov v rámci maltského predsedníctva v Rade EÚ je “Liečba a nie väzenie”, ktoré sa sústreďuje na ...

Robert Klobucký: Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku

 "Efektivita drogovej politiky a jej opatrení...Drogová politika vnímaná ako verejné dobro by mala byť jednoznačne založená na vedeckých dôkazoch. Mala by posudzovať efektivitu jednotlivých nákladov a merateľných ziskov, ale do tohto výpočtu ...

Nelegálne drogy a drogové politiky ako téma pre doktorandov

V rámci doktorandského štúdia na Sociologickom ústave SAV bola vypísaná téma: "Nelegálne drogy, ich užívatelia a drogová politika na Slovensku".  Bližšie info k doktorandskému štúdiu sú k dispozícii na stránke Sociologického ústavu Slovenskej akadémie ...

Jubilejný odborný seminár "Šport a drogy"

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave už po desiaty krát organizuje medzinárodný seminár „Šport a drogy“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 6.- 8.apríla 2017 v Novom Smokovci. V dvoch prednáškových blokoch sú pripravené ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy