Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 20. september 2019
 
 

Aktuality

Späť   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Ďalej
 

Správa INCB o prekurzoroch

Aktuálne vydanie správy Medzinárodnej rady pre kontrolu narkotík (INCB) o prekurzoroch je už  k dispozícii .  Oficiálne bola  správa  (v AJ)  zverejnená dnes, 2.marca 2017.    

Nová psychoaktívna látka MDMB-CHMICA bude kontrolovaná

Syntetický kanabinoid MDMB-CHMICA bude v rámci EÚ zakázaný Syntetický kanabinoid MDMB-CHMICA  sa stáva  v rámci  EÚ predmetom kontrolného opatrenia[1] podľa rozhodnutia Rady  EÚ. Vo finálnom štádiu posudzovania ( trojstupňový ...

Marihuana v Holandsku stále nie je úplne legálna, poslanci by mohli zrušiť právny paradox

Marihuana v Holandsku stále nie je úplne legálna, poslanci by mohli zrušiť právny paradox TASR 2017, www.sme.sk,21.2.2017 

Sieť JHA prezentovala priority vo výbore EP

 Sieť agentúr EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti JHA : Riaditelia agentúr EMCDDA a FRA prezentovali vo Výbore EP priority činnosti siete v roku 2017Agentúra EMCDDA  prevzala predsedníctvo siete  JHA (EU Justice and Home Affairs agencies) ...

HEALTHY NIGHTLIFE TOOLBOX

Opatrenia vo vzťahu k užívaniu drog a alkoholu a súvisiace problémy v nočných zábavných podnikoch a rekreačných prostrediach   V závere minulého mesiaca (27.januára 2017) bola spustená inovovaná verzia  on line ...

Svetová konferencia ICUDDR v Prahe

Second World Conference of the International Consortium of Universities on Drug Demand Reduction (ICUDDR) Druhá svetová konferencia medzinárodného konzorcia univerzít  zaoberajúcich sa  agendou znižovania dopytu po drogách ( prevencia, liečba, sociálna ...

LISBON ADDICTIONS 2017

   Druhá európska konferencia LISBON ADDICTIONS 2017 o závislostnom správaní a závislostiach je multidisciplinárne fórum, ktoré poskytuje odborníkom možnosť  na výmenu  na  dôkazoch založených informácií z oblasti závislosti.Na ...

Prehľad politík a opatrení na úrovni EÚ vo vzťahu k redukcii ponuky

 Redukcia ponuky drog – prehľad politík a opatrení na úrovni EÚČlánok EMCCDA  prináša prehľad politík a opatrení v rámci  EÚ  vo vzťahu  k medzinárodnému kontextu  výroby a obchodovania s nelegálnymi drogami. Znižovanie ponuky ...

Informačné semináre k výzve/výzvam MPSVaR

Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodinyMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripomína vyhlásenie prvej dopytovo – orientovanej  výzvy č. OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany ...

NPS - Legislatíva a konanie, aktuálne problémy a riešenia

New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutionsEurópsky trh  s novými psychoaktívnymi látkami (NPS) rástol rýchlosťou, ktorá znamenala výzvu pre etablované právne nástroje na kontrolu drog. Mnohé ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy