Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 27. február 2020
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Vianoce aké chcete

                Vianoce  aké len chcete ...  želajú  spolupracovníkom a priaznivcom tejto webovej stránky pracovníci  odboru koordinácie protidrogovej stratégie ...

Plnenie úloh Akčného plánu Národnej protidrogovej stratégie v rokoch 2017/2018

Informácia o realizácii protidrogovej politiky v Slovenskej republike v rokoch 2017 – 2018 v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 je predkladaná na 190. zasadnutí Vlády SR dňa 18.12.2019. Informácia ...

HIV nemá tvár - výstava fotografi rovnomennej kampane OZ Prima

Občianske združenie PRIMA  pozýva na výstavu fotografií, ktorá je zavŕšením kampane  na ktorej pracovali 4 mesiace, ktorou  oslovili vyše 3 500 ľudí, ktorú bolo vidno na 25 miestach a 3 nákupných centrách v Bratislave, a ďalších 4 nákupných ...

Už čoskoro !!!

 Európsku správu o drogových trhoch  - 2019. Správa aj všetky sprievodné materiály sú – ako to už býva zvykom – do tohto termínu embargované.  Správa je defacto  strategickou a na opatrenia zameranou analýzou, ktorá kombinovala údaje ...

Lož v adiktológii

Provokujúca téma 11. bojnickej AT konferencie, resp. Dní prof.Vladimíra Novotného v Bojniciach našla svoje koreláty vo väčšine  prezentovaných príspevkov počas takmer trojdňového maratónu konferencie a sprievodných podujatí/workshopov. Bolo to najmä ...

Horizontálna pracovná skupina pre drogy

 HDG (Horizontal Drug Group) 9.-10.10.2019 ·        V úvode COM informovala o stave hodnotenia potravinových doplnkov s obsahom THC a CBD, pričom za problém je považovaný fakt, že nie všade sa rozlišuje, ...

Pripomíname : Európska drogová politika - dotácie

 Termín na podanie návrhov/žiadostí o dotácie do 29.januára 2020                              Európska komisia ...

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na protidrogové aktivity

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019Na stránke MZ SR  je  už zverejnené vyhodnotenie žiadostí ...

Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018

Na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Národnej kriminálnej agentúry je zverejnená v poradí piata správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018. Uvedená správa  je k dispozícii aj na tejto webovej stránke, ...

Novela zákona 139/1998 o omamných látkach,psychotropných látkach a prípravkoch

ZÁKON č.372/2019  zo 16. októbra 2019, je v poradí dvadsiatou treťou novelou ktorá  mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov Prehľadná informácia  dôležitých ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy