Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 19. október 2018
 
 

Aktuality

Späť   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Infekčné choroby spojené s drogami

Správa prináša aktuálne informácie a údaje týkajúce sa indikátora DRID – teda Drug Related Infectious Diseases / infekčných chôrob spojených s (užívaním) drog ako aj následných opatrení,, ktoré smerujú k zníženiu počtu prípadov  infekčných ...

Nové štúdie a analýzy NMCD

Národné monitorovacie centrum v roku 2015 financovalo európsky  školský prieskum o alkohole a iných drogách  na Slovensku (ESPAD 2015 - 10 033 respondentov vo veku 15-20 rokov), ako aj celoslovenský reprezentatívny prieskum užívania ...

Úradné oznamy

Oznamujeme, že na stránke Ministerstva zdravotníctva v sekcii "Úradné oznamy" je od 25.novembra 2016 zverejnený zoznam schválených aj neschválených žiadostí o dotácie na podporu aktivít  a programov v rámci Národnej protidrogovej stratégie. Vyhodnotenie ...

Publikácia EMCDDA a EUROJUSTu

New psychoactive substances in Europe: legislation and prosecution — current challenges and solutionsEMCDDA, Eurojust, Lisabon, November 2016 Typ publikácie : Joint publications (Spoločné publikácie) Súhrn Európsky trh s novými psychoaktívnymi látkami (NPL) ...

Scientific award of EMCDDA

alebo Vedecká cena EMCDDA 2016Vedeckú cenu inaugurovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a jeho Vedecký výbor  v  roku  2011 a je ocenením  publikovaných vedeckých aktivít  a vysokej  kvality výskumu  ...

Podporné prvky liečby závislosti od psychoaktívnych látok

Ako môže  menežment výhod (pre pacienta) podporiť liečbu porúch spojených s užívaním drog ? Prehľad štúdií  EMCDDA, Lisabon, október 2016 Edičný rad : EMCDDA Papers Súhrn Menežment poskytovania výhod (Contingency management) je všeobecnou behaviorálnou ...

Medzinárodný prieskum ESPAD 2015 v 35 krajinách Európy

Európsky školský prieskum  o alkohole a iných drogáchKoncom septembra 2016  sa v rámci expertného stretnutia  pracovných skupín EMCDDA pre indikátory „Užívanie drog v populácii“ a „Problémové užívanie drog“ prezentovala ...

Časopis Sociálna prevencia 01/2016

Vyšlo prvé tohtoročné číslo odborného časopisu Sociálna prevencia, zameraného na deti, mládež a nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy.

Stretnutie národných koordinátorov v oblasti drog

V Bratislave sa dnes začalo dvojdňové neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov z členských štátov EÚ.

Program neformálneho stretnutia národných protidrogových koordinátorov v Bratislave, 19.-20. októbra 2016

 V rámci SK predsedníctva v Rade EÚ sa  v Bratislave uskutoční  neformálne stretnutie národných protidrogových koordinátorov z ČS, a to v termíne 19.-20. októbra 2016. Témou  stretnutia, ktorého hostiteľom je Ministerstvo zdravotníctva ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy