Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Alkohol u detí a dospievajúcich

MUDr. Karel Nešpor, CSc., 2.1.2015

Problémom spôsobených alkoholom u detí a dospievajúcich bolo venované jedno číslo časopisu Alcohol Resaarch & Health, ktorý vydáva najvýznamnejšia americká výskumná inštitúcia zameraná na zneužívanie alkoholu. Cieľom tohto prehľadu je poukázať na najzávažnejšie dôsledky zneužívania alkoholu u detí a dospievajúcich a zvážiť spôsoby, ako predchádzať škodám, ktoré alkohol u mladej populácie spôsobuje.


Následky pitia alkoholu u detí a dospievajúcich

 • Násilná trestná činnosť.

 • Opití dospievajúci sa častejšie stávajú obeťami sexuálneho alebo iného násilia.

 • Rastie riziko úrazov v doprave, pri športe, častejšie sa vyskytujú popáleniny, utopenia a pády.

 • Otravy, z ktorých niektoré môžu končiť smrteľne. U dospievajúcich dievčat tvorí väčšie percento telesného objemu tuk. Alkohol je rozpustný vo vode, preto u dievčat dosahuje alkohol vyššiu hladinu v krvi, a tým rastie riziko otráv.

 • Narušenie vývoja mozgu, hlavne bielej hmoty a hyppocampu, ktorý je dôležitý pre pamäť. Tieto zmeny pretrvávajú aj vo vyššom veku.

 • Problémy pri vzdelávaní, ktoré súvisia s účinkami alkoholu na vyvíjajúci sa mozog, ale aj so životným štýlom, ku ktorému vedie alkohol v dospievaní.

 • Spomalenie rastu tak u dievčat, ako aj chlapcov.

 • Nižšia hustota kostnej hmoty (teda vyššie riziko zlomeniny kostí) u chlapcov.

 • Hormonálne poruchy u dievčat.

 • Nechcený alebo nechránený sex.

 • Rýchly rozvoj závislosti. V dospievaní má zneužívanie alkoholu a závislosť ťažko predvídateľný priebeh, môže dochádzať k rýchlemu zhoršovaniu stavu alebo k prechodu na užívanie iných psychoaktívnych látok.

 • Zneužívanie alkoholu je spojené s vyšším rizikom zneužívania iných drog, nebezpečné sú interakcie alkoholu a iných látok (napr. alkoholu a benzodiazepínov alebo alkoholu a opiátov).

 • K užívaniu alkoholu sú náchylnejší dospievajúci, ktorí trpia úzkosťami, depresiou, sú impulzívni a agresívni. Práve títo by sa mali alkoholu vyhýbať, pretože alkohol ich problémy zhoršuje a sú väčšmi ohrození rozvojom závislosti. Alkohol je nebezpečnejší pre deti a dospievajúcich, ktorých rodičia sú závislí od alkoholu. Ohrození sú aj tí, ktorí boli vystavení vplyvu alkoholu počas vnútromaternicového vývoja.

Možnosti prevencie

 • Na celospoločenskej úrovni sa priaznivo uplatňuje vyššie zdanenie alkoholu. Dôležité je tiež vekové omedzenie pre nákup alkoholu, pretože znižuje jeho dostupnosť.

 • Dôležitá je aj prevencia v rodine. Rodičovský dohľad a znalosť rodičov o trávení voľného času detí sú efektívne.

 • Účinné programy v školskom prostredí obsahujú nácvik sociálnych a iných zručností (napr. odmietať alkohol). Tieto programy sú normotvorné, primerané veku, interaktívne (dospievajúci sa ich aktívne zúčastňujú) a zahŕňajú aj prípravu učiteľov. 

 • Programy na úrovni miestnych spoločenstiev môžu napríklad vytvárať tlak na predajcov alkoholu, aby nepredávali alkoholické nápoje mladistvým.

 • Koordinovaný prístup zahrňujúci rodinu, školu aj miestne spoločenstvo a masmédiá.

 • Špecializované programy pre deti a dospievajúcich, ktorí už alkohol zneužívajú (často v kombinácii s inými psychoaktívnymi látkami) alebo sú ohrození z iných dôvodov.

 • Liečba pri rozvinutejších problémoch zahŕňa spravidla prácu s rodinou, kognitívno-behaviorálne postupy, terapeutickú komunitu, prácu s motiváciou a prevenciu či zvládanie recidív.

In: NEŠPOR K., Čistý deň č.2/2006, ročník IV., str. 25

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy