Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 19. február 2020
 
 

Telefonická Linka Detskej Istoty

Mag. Alexandra Draková, 3.3.2011

   Linka detskej istoty je bezplatná, anonymná, odborne garantovaná a pracuje nepretržite. Jej hlavnou funkciou je možnosť a dostupnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej, alebo stresujúcej situácii.

NOVÉ ČÍSLO LINKY DETSKEJ ISTOTY JE 116 111.

   Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie, čo samé o sebe reprezentuje veľký preventívny potenciál. V roku 2005  poskytla bezplatná telefonická Linka detskej istoty  na čísle  0800 500 500 až 46 377 intervencií. Poradenstvo bolo poskytnuté  v 8 663 prípadoch, t.j. cca 23 poradenských hovorov denne, ostatné hovory boli   informačného  charakteru.

  
   Linku využívali najčastejšie deti vo veku 11-14 rokov a ich problémy sa najviac týkali partnerských vzťahov, vzťahov v rodine a potreby komunikácie. Podnety  súvisiace s problematikou užívania alkoholu, fajčenia prípadne nelegálnych drog primárne odborní konzultanti na LDI riešili v roku 2005 350 krát  (250 v prípade alkoholu a tabaku  100 telefonických kontaktov sa týkalo  nelegálnych drog).

   Linka detskej istoty poskytuje odbornú pomoc a starostlivosť deťom a mládeži primárne prostredníctvom telefonickej komunikačno-poradenskej služby. Rozšírené služby poskytuje aj ambulantnou formou v rovine krízovej intervencie a sociálno-právneho poradenstva. Z iniciatívy LDI  vzniklo v r.2005 krízové stredisko Dúha, určené na okamžitú pomoc pre deti a matky s deťmi.

LDI poskytuje aj sociálne a právne poradenstvo, k dispozícii pre rodičov (overenie výchovných postupov, získanie informácií, hľadanie optimálneho riešenia problému) je rodičovská linka LDI a aj veĺmi atraktívna forma chatovania na Internete.   

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy