Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Desať krokov, ako pomôcť svojmu dieťaťu povedať nie alkoholu a drogám

MUDr. Karel Nešpor, CSc., 10.12.2014

  1. Získajte dôveru dieťa a počúvajte ho. Potom bude s vami hovoriť otvorene aj o prípadných problémoch, nech sa už týkajú návykových látok, alebo iných záležitostí. Dokázať dieťa vypočuť a pochopiť ho však neznamená vždy pristupovať na jeho stanovisko.

  2. Získajte spoľahlivé informácie o alkohole a drogách. Ak bude dieťa nejakú drogu obhajovať, ponúknite mu protiargumenty.

  3. Podporujte sebavedomie dieťaťa. Nešetrite pochvalou, keď si ju dieťa zaslúži. Ak kritizujete, kritizujte správanie („nepáči sa mi, že robíš...“), nie osobnosť („si hrozný...“). Dávajte dieťaťu najavo, že ho máte radi. Sebavedomý človek dokáže lepšie odolať zlej spoločnosti a návykových látkam.

  4. Predchádzajte nude. Mali by ste mať prehľad, kde dieťa je, čo robí, a uvažovať o jeho dennom programe a životnom štýle. Môžete posilniť väzbu dieťaťa na rodinu a kvalitne tráviť voľný čas spoločne. Tiež môžete nájsť dieťaťu vhodné záľuby mimo rodiny.

  5. Vytvorte zdravé rodinné pravidlá. Dieťa by malo vedieť, aké predvídateľné dôsledky bude mať jeho správanie. Malo by mu byť jasné, že je výhodnejšie, keď sa bude správať prijateľne a tieto pravidlá bude dodržovať. Deti z rodín, kde neexistujú žiadne pravidlá a kde vládne chaos, nebývajú šťastné. Zdravé rodinné pravidlá znižujú riziko rôznych problémov vrátane problémov s alkoholom a drogami.

  6. Buďte pre deti pozitívnym modelom. Myslite na svoje zdravie a svoju telesnú a duševnú kondíciu, rozvíjajte svoje kvalitné záujmy. Význam pri výchove majú aj určité morálne a etické zásady rodičov.

  7. Pomôžte dieťaťu čeliť tlaku nevhodnej spoločnosti a nájsť mu vhodnú spoločnosť. Dieťa by malo vedieť, že v určitých situáciách má právo a dokonca povinnosť nesúhlasiť so svojimi  kamarátmi alebo staršími ľuďmi a odmietnuť. Existujú rôzne spôsoby odmietania pre rôzne  situácie. Účinnou ochranou pred nevhodnou spoločnosťou je dobrá vrstovnícka skupina.

  8. Spolupracujte v rámci rodiny. Aj v prípade, že sú rodičia dieťaťa rozvedení, mali by sa vo vlastnom záujme i v záujme dieťaťa dohodnúť v záležitostiach výchovy. Potrebná je aj spolupráca v rámci širšej rodiny, napr. so starými rodičmi dieťaťa.

  9. Spolupracujte s ďalšími dospelými. K nim patria učitelia, susedia a rodičia priateľov vášho dieťaťa. Môžete sa navzájom informovať a pomáhať si pri výchove.

  10. Dokážte rozpoznať problémy s návykovými látkami u detí. Čím skôr problém rozoznáte a čím skôr ho začnete riešiť, tým lepšie. Informácie o účinkoch návykových látok i tom, čo robiť v prípade problémov, nájdete v publikáciách, ktoré si môžete kúpiť vo väčšine kníhkupectiev.

Autor : MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Zdroj : časopis ČISTÝ DEŇ

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy