Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 19. február 2020
 
 

Teenageri

1   2   3   Ďalej
 

Telefonická Linka Detskej Istoty

Linka detskej istoty je bezplatná, anonymná, odborne garantovaná a pracuje nepretržite. Jej hlavnou funkciou je možnosť a dostupnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej, alebo stresujúcej situácii.

Koncert SK OPEN - Nezávislosť od závislostí

27. januára 2010 o 18,00 hod. sa v klube Ministry of Fun v Banskej Bystrici uskutoční koncert na ktorom vystúpia napríklad Zuzana Smatanová, No Name, Tina feat. Rytmus, Zdenka Predná, Desmod a i. Vstup je VOĽNÝ!

Oniománia - chorobné nakupovanie

Viacerí odborníci zaraďujú oniomániu medzi impulzívno-kompulzívne poruchy. Hollander a kolektív (1996) poukazujú na spoločné charakteristiky tejto poruchy s poruchami kontroly impulzov, ku ktorým patrí aj patologické hráčstvo. Keďže oniománia nie je zatiaľ oficiálne zaradená do medzinárodnej klasifikácie chorôb, viaceré odborné kruhy v zahraničí, ako aj na Slovensku ju akceptujú pod diagnostickou kategóriou iné návykové a impulzívne poruchy, F:63.8., kde sa zatiaľ zaraďujú všetky typy tzv. novodobých nelátkových závislostí (chorobné telefonovanie, závislosť od internetu, počítačových hier a pod.).

Prevencia látkových a nelátkových závislostí konštruktívnym riešením a zvládaním záťažových situácií

Konštruktívnym riešením a zvládaním záťažových situácií, utváraním ziskov a predchádzaním stratám nielen pre seba, ale aj pre iných a prostredie, v ktorom žijeme, kultivujeme svoju osobnosť a predchádzame závislostiam.

Prečo ľudia užívajú drogy

Otázka, prečo ľudia užívajú drogy, je stará ako ľudstvo samo a odborníkov (i širokú verejnosť) trápi mnohé desaťročia. Jestvuje niekoľko teórií, niektoré z nich spomenieme. O drogách, ktoré pôsobia na centrálny nervový systém, hovoríme ako o psychotropných substanciách. Ich presný účinok nie je dodnes dostatočne vysvetlený. Stále jestvujú veľké medzery v našom poznaní.

Čo je a čo nie je závislosť

Závislosť je to, čo zodpovedá definícii závislosti podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKN-10). Definíciu som previedol do nasledujúceho dotazníka. Každá z otázok dotazníka zodpovedá jednému znaku závislosti.

MOJA STORY S PORUCHOU PRÍJMU POTRAVY

Prvýkrát v živote som mala pocit, že s mojím telom niečo nie je v poriadku, keď ma mama pri spoločnom šantení objala okolo brucha a zarazene povedala: „Uf, ty veru nemáš štíhly pás...“ Mala som asi desať rokov.

Novodobé nelátkové závislosti

Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy.

Dopad alkoholu na ženský organizmus

Neľútostné štatistiky na Slovensku i vo svete jasne dokazujú nárast počtu žien závislých od alkoholu. Prispievajú k tomu hlavne zmeny v spoločenskom postavení ženy od druhej svetovej vojny, ale zvlášť v posledných 20 rokoch. Ženy sa stávajú celkom nezávislé, ...

ZBLÍZKA: ZÁVISLOSŤ OD DIÉT A HLADOVANIA: Chorobná posadnutosť vlastným telom (2. časť)

To, že človek rovnako ako každý živočích potrebuje jesť,chápeme ako prirodzenú vec. Potrebujeme jesť, aby sme prežili a doplnili si energiu. Ak sa tejto prirodzenej potrebe bránime,alebo ju preháňame, dostaneme sa do ťažkostí. Hladovať vydrží mladý a zdravý človek asi 70 dní, potom sú už poškodenia organizmu nezvratné a smrteľné.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy