Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Učitelia

1   2   3   Ďalej
 

Poznámky k efektívnej prevenci závislostí alebo čo sa v prevencii osvedčuje? Podnety pre kultúrno-osvetovú činnosť

Pre ľudí, čo v praxi realizujú prevenciu sociálnopatologických javov, je veľkým prínosom, ak majú možnosť na stránkach odborných časopisov oboznámiť sa v rámci problematiky sociálnej patológie aj s témou drog, návykového správania a závislostí nielen z teoretického, ale aj prakticko-aplikačného aspektu.

Miesto arteterapie v prevencii sociálnej patológie detí a mládeže

Súčasná škola sa stretáva s čoraz širšou paletou problémov nielen vzdelania, ale aj výchovy. Spomedzi najvážnejších môžeme uviesť násilie medzi žiakmi, znižovanie vekovej hranice detí začínajúcich konzumovať alkohol a drogy, a rodinné problémy, ktoré sú výsledkom nezamestnanosti, závislosti či sťahovania rodičov za prácou.

SOCIÁLNY PEDAGÓG A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

Súčasný stav našej spoločnosti je poznamenaný rozšírením negatívnych javov, na ktoré musí spoločnosť promptne zareagovať preventívnymi opatreniami. Ich nárast si vyžaduje intervenciu tzv. pomáhajúcich profesií, medzi ktoré patrí aj profesia sociálneho pedagóga.

Prevencia nelátkových závislostí v Materských školách a na prvom stupni Základných škôl v programe Zdravý spôsob života a prevencia závislostí

Cieľom prevencie je zaistiť čo najmenej závislostí alebo experimentov, resp. aspoň oddialiť experimenty s drogami a rizikovými činnosťami u detí a mládeže. Prvé užitie drogy, kontakt s počítačom, výhernými automatmi alebo inými rizikovými ´lákadlami´ sa, bohužiaľ, odohráva u niektorých jedincov už vo veku 11 – 12 rokov...

Roprávkový príbeh: Ako zajac hral a prehral

Zajac Zajdo žil v zajačom mestečku na poli pri lese. S mamou a otcom pestovali mrkvu a kapustu, aby mali vždy dosť dobrého jedla. Aj Zajdo mal svoje políčko, na ktorom sa učil, ako sa to má robiť. Ale Zajdovi sa veľmi pracovať nechcelo. Rád sa túlal okolo lesa a predstavoval si, aké by to bolo krásne, keby mrkva rástla sama a nemuselo sa o ňu starať.

Výchova je i terapiou, terapia je i výchovou

Ak hovoríme o dôležitosti terapeutického vzťahu v procese liečby závislostí a v tomto kontexte ho charakterizujeme ako korektný, ´spravodlivý´, rovnocenný, dobrovoľný, pomáhajúci a profesionálny, rovnako môžeme hovoriť aj o vzťahu učiteľa a žiaka (´edukačný vzťah´) a uvedené charakteristiky môžeme priradiť aj tomuto vzťahu.

Prevencia, zásady a ciele: Na čo zamerať pozornosť

Prevencia má svoje miesto v mnohých oblastiach nášho života. Zo všetkých strán počujeme o prevencii rôznych chorôb, ale aj o prevencii kriminality či dopravnej nehodovosti. V oblasti závislostí, resp. celkovo v problematike návykových látok jej patrí podstatná časť.

Ako ďalej s prevenciou kriminality mládeže?

Kriminalitu mládeže, juvenilnú kriminalitu, nemožno považovať za žiaden historický prežitok ani za fenomén súčasnosti. Ako osobitá forma kriminality, či už na jej špecifickosť nazeráme z hľadiska osobnosti, veku, vývojovej úrovne samotného páchateľa, alebo ...

Indikátor užívania drog

Čo si všímať pri podozrení na užívanie drog, príznaky a následky užívania drog a čo hľadať - indikátor užívania drog Vám pomôže ujasniť si tieto otázky.

Nácvik odmietania drogy

Skúste upozorniť svojich študentov a žiakov na tipy ako odmietniť drogu.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy