Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Aktuality

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Postoj EUSPR k neefektívnym a potenciálne škodlivým prístupom v prevencii

Európska spoločnosť pre výskum v prevencii (EUSPR) sa obáva takzvaných preventívnych stratégií, ktoré sú založené prevažne na poskytovaní informácií dospievajúcim a mladším deťom o rizikách a nebezpečenstvách závislosti od psychoaktívnych látok. Správy z ...

ESPAD 2019

Školské prieskumy patria medzi kľúčové indikátory, ktorých sledovanie na národnej úrovni členských krajín EÚ podporuje Európske monitorovacie centrum pre drogy v Lisabone. K školským prieskumom tohto druhu patrí aj ESPAD: Projekt európskeho školského ...

Silná Európa vo svete výziev

 Nové predsedníctvo v EÚ prevzalo od januára 2020 Chorvátsko. Sprevádza ho motto "Silná Európa vo svete výziev" a ako priznal chorvátsky premiér premiér, jeho krajina preberá šéfovanie EÚ v dobe, keď Úniu po prvýkrát opustí jeden z jej členov, Spojené ...

Verejné konzultácie k plneniu Európskej protidrogovej stratégie 2013-2020

Cieľom verejných konzultácií je získanie spätnej väzby od subjektov participujúcich na plnení Európskej protidrogovej stratégie 2013-2020 a EÚ Akčnom pláne 2017-2020.Konzultácie sa týkajú všetkých oblastí riešených v Európskej stratégii – dopyt po drogách, ...

Fajčenie a depresia

 V sekcii "monitoring elektronických médií"  je dostupný link na článok Zuzany Matkovskej z 10.januára 2020, prezentujúci  izraelský výskum , ktorého cieľom bolo zistiť prepojenie medzi fajčením a depresiou. Slovenský psychiater Michal ...

Pripomíname: registráciu na Európsku letnú školu o drogách

Lisabonský Univerzitný inštitút a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť organizujú v lete 2020 už deviaty ročník Európskej letnej školy o drogách (EDSS) zameraný na dopyt a ponuku  nelegálnych drog a politiky zamerané na ochranu ...

PF 2020

                                             ...

Vianoce aké chcete

                Vianoce  aké len chcete ...  želajú  spolupracovníkom a priaznivcom tejto webovej stránky pracovníci  odboru koordinácie protidrogovej stratégie ...

Plnenie úloh Akčného plánu Národnej protidrogovej stratégie v rokoch 2017/2018

Informácia o realizácii protidrogovej politiky v Slovenskej republike v rokoch 2017 – 2018 v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 je predkladaná na 190. zasadnutí Vlády SR dňa 18.12.2019. Informácia ...

Európska správa o trhu s drogami - tlačová správa

Európske monitorovacie centrum pre drogy  a závislosť  a agentúra EUROPOL dnes  - 26. 11. 2019 – predstavujú v Bruseli  svoju spoločnú správu o drogových trhoch v Európe. V novej správe sa poukazuje na ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy