Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 22. november 2019
 
 

Aktuality

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Už čoskoro !!!

 Európsku správu o drogových trhoch  - 2019. Správa aj všetky sprievodné materiály sú – ako to už býva zvykom – do tohto termínu embargované.  Správa je defacto  strategickou a na opatrenia zameranou analýzou, ktorá kombinovala údaje ...

Lož v adiktológii

Provokujúca téma 11. bojnickej AT konferencie, resp. Dní prof.Vladimíra Novotného v Bojniciach našla svoje koreláty vo väčšine  prezentovaných príspevkov počas takmer trojdňového maratónu konferencie a sprievodných podujatí/workshopov. Bolo to najmä ...

Horizontálna pracovná skupina pre drogy

 HDG (Horizontal Drug Group) 9.-10.10.2019 ·        V úvode COM informovala o stave hodnotenia potravinových doplnkov s obsahom THC a CBD, pričom za problém je považovaný fakt, že nie všade sa rozlišuje, ...

Registrácia na Európsku letnú školu o drogách je otvorená

Lisabonský Univerzitný inštitút a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť organizujú v lete 2020 už deviaty ročník Európskej letnej školy o drogách (EDSS) zameraný na dopyt a ponuku  nelegálnych drog a politiky zamerané na ochranu ...

Európska drogová politika - dotácie

                                Európska komisia zverejnila 25.septembra 2019 výzvu na podávanie európskych* ...

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na protidrogové aktivity

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019Na stránke MZ SR  je  už zverejnené vyhodnotenie žiadostí ...

Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018

Na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Národnej kriminálnej agentúry je zverejnená v poradí piata správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018. Uvedená správa  je k dispozícii aj na tejto webovej stránke, ...

Prieskum NMCD v resocializačných zariadeniach 2019 (údaje 2018)

V poradí 12 prieskum NMCD v resocializačných zariadeniach na Slovensku. Realizoval sa obvyklou dotazníkovou metódou na jar v roku 2019 a údaje sa zbierali za rok 2018. Spracované dáta a informácie sú dostupné v Knižnici dokumentov - Drogová situácia ...

Novela zákona 139/1998 vo vláde schválená

Na dnešnom 165 zasadnutí vlády  SR bol predložený a schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.Kompletný materiál k novele zákona  ...

Správa o drogách 2019

Slovenská verzia Country Report - Správa o drogách 2019 - ktorú zostavili odborníci v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť z dát a informácií poskytnutých Národným monitorovacím centrom pre drogy je k dispozícii na webovej stránke ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy