Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 22. september 2019
 
 

Aktuality

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Ďalej
 

Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018

Na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Národnej kriminálnej agentúry je zverejnená v poradí piata správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018. Uvedená správa  je k dispozícii aj na tejto webovej stránke, ...

Prieskum NMCD v resocializačných zariadeniach 2019 (údaje 2018)

V poradí 12 prieskum NMCD v resocializačných zariadeniach na Slovensku. Realizoval sa obvyklou dotazníkovou metódou na jar v roku 2019 a údaje sa zbierali za rok 2018. Spracované dáta a informácie sú dostupné v Knižnici dokumentov - Drogová situácia ...

Novela zákona 139/1998 vo vláde schválená

Na dnešnom 165 zasadnutí vlády  SR bol predložený a schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.Kompletný materiál k novele zákona  ...

Správa o drogách 2019

Slovenská verzia Country Report - Správa o drogách 2019 - ktorú zostavili odborníci v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť z dát a informácií poskytnutých Národným monitorovacím centrom pre drogy je k dispozícii na webovej stránke ...

Aktualizácia legislatívneho rámca upravujúceho drogovú problematiku

 V sekcii Knižnica a kategórii Národná legislatíva sprístupňujeme najnovšiu aktualizáciu zákonov, ktoré formujú základný právny rámec pre problematiku drog v Slovenskej republike. Autorom najnovšej aktualizácie je prof.  JUDr.Jozef Čentéš, PhD. 

Monitoring odpadových vôd v roku 2018

V sekcii Knižnica a v kategórii „Drogová situácia na Slovensku“ v subkategóriách „Súhrnné správy“  a  „Užívanie drog v populácii“ je novo zaradená štúdia Igora Bodika a Tomáša Mackuľaka „Monitoring odpadových vôd na Slovensku ...

Národné centrum zdravotníckych informácií : Liečba užívateľa drog v roku 2018

V sekcii Knižnica, kategórii Liečba užívateľov drog je zaradená najnovšia štatistika o liečbe užívateľov drog v roku 2018 zo zdroja Národného centra zdravotníckych informácií 

Fínske predsedníctvo v Rade EÚ

Dňa 1. júla 2019 sa Fínsko oficiálne ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie.  Mottom polročného predsedníctva je "Udržateľná Európa - udržateľná budúcnosť", čo značí snahu o integrovaný prístup k posilňovaniu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, ...

Svetová správa o drogách 2019

26.6.2019 bola oficiálne zverejnená Správa o drogách vo svete 2019.  Poskytuje globálny prehľad o dopyte a ponuke opiátov, kokaínu, konope, stimulantov amfetamínového typu a nových psychoaktívnych látok, ako aj ich vplyvu na zdravie. Správa ...

Vývoj na európskom trhu s kanabisom

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť pri príležitosti Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu  vydalo osobitný článok venovaný vývoju na trhu s kanabisom. Článok je v AJ  dostupný tu  alebo na ...

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
September 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
 
Odkazy