Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 14. november 2019
 
 

Šport a drogy


Pod pojmom športový doping si väčšina rekreačných športovcov ako aj nešportovcov predstaví anabolické steroidy. Tak ako sa zvyšujú výkony športovcov, rozširuje sa aj zoznam zakázaných látok. Ľudská túžba byť najlepší a nemalá finančná motivácia sú hnacím motorom pri hľadaní ciest ako to dosiahnuť. Jednou z ciest je zvýšenie a skvalitnenie výkonu pomocou chémie. A tak ako sa zužuje pole možností vhodných chemických alternatív, tak športovci a ich tréneri hľadajú nové kombinácie základných látok. K základným látkam patria:

 • Anabolické steroidy - látky podporujúce výkon a rast muskulatúry
 • Diuretiká - látky zvyšujúce tvorbu a množstvo vylúčeného moču
 • Spaľovače tukov
 • Beta - blokátory - látky blokujúce tvorbu stresových hormónov
 • Rastový hormón - látka podporujúca rast svalovej hmoty
 • Stimulanty - látky zvyšujúce výkon
 • Iné látky - synthol, inzulín

Anabolické steroidy

Anabolické steroidy sú preparáty podporujúce výkon a rast svalovej hmoty. K najznámejším preparátom patria: Tamoxifen, Arimidex, Dianabol, Oxandrin / Xandrolon /, Winstrol, Nandrolon. Uvedené látky sú najčastejšie zneužívané v športoch, kde najdôležitejšiu úlohu hrá vzhľad / kulturistika, fitnes/ alebo kde je dôležité množstvo svalovej hmoty / tzv. hráči-tanky v americkom futbale, rugby, basketbale a pod. /.

Avšak nielen profesionáli, ale aj rekreačný športovci užívajú tieto látky. Medzi najčastejšie uvádzané motívy vedúce k užívaniu anabolík patria:

 • zvyšovanie objemu svalovej hmoty
 • zvýšenie intenzity tréningu
 • zvýšenie sily
 • zlepšenie športového výkonu
 • zrýchlenie zotavovania po zranení
Spôsob užívania anabolík môže byť:

 • perorálne - tablety
 • injekčne - látka sa vpichuje do svalov
 • kombinácia injekčných preparátov a tabliet
Profesie užívateľov anabolík zahŕňajú nielen " vyhadzovačov", ale aj diplomatov, študentov, tanečníkov a dokonca i lekárov / vyššie uvedené údaje boli publikované v časopise International Journal of Sports Medicine, 1997/.

Faktom je, že anaboliká sa začali v športe masovo zneužívať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Už v osemdesiatych rokoch Dr. M. Parssinen z Fínska realizoval výskum, ktorého cieľom bolo porovnať úmrtnosť 62 silových trojbojárov, súťažiacich v rokoch 1977-1982, užívajúcich vysoké dávky anabolík a kontrolnej skupiny 1000 mužov zrovnateľného vekového zastúpenia. Zistil, že v skupine trojbojárov zomrelo 12,9% osôb, kým v kontrolnej skupine to bolo iba 3,1% osôb. Príčiny smrti trojbojárov boli: samovraždy / 3 /, srdcový infarkt / 3 /, zlyhanie pečene / 1 /, nádor lymfatického tkaniva / 1 /.

Mnohí konzumenti anabolík sa bránia tvrdením, že anaboliká sa užívajú k zrýchleniu zotavovania po zranení. Pravdou však ostáva, že zatiaľ nie sú detailne preskúmané účinky dlhodobého a krátkodobého užívania anabolických steroidov. Doteraz zaznamenané na preskúmané negatívne účinky užívania anabolík sú:

 • poškodenie srdca a srdcovo-cievne choroby - zvýšenie hladiny HDL cholesterolu, zvyšovanie krvného tlaku, zväčšovania srdcového svalu, abnormálne vysoký počet červených krviniek
 • nádorové ochorenia - zvyšovane hladín rastových faktorov vedie k vzniku rakoviny hrubého čreva, pečene a prostaty
 • psychiatrické problémy - tzv. anabolické šialenstvo alebo steroidná agresia / až u 10% užívateľov /
 • poškodenie rozmnožovacích orgánov - najčastejšie sa:
  • u mužov vyskytuje:
   • gynekomastia / zdurenie prsníkov /
   • testikulárna atrofia / zmenšenie semeníkov /
   • zníženie počtu spermíí
   • abnormálny rast ochlpenia
   • akné a mastná pokožka
  • u žien sa vyskytuje:
   • poruchy menštruačného cyklu
   • zvýšenie zadržiavania vody
   • zväčšenie klitorisu
   • zhrubnutie hlasu
   • zmena čŕt
   • akné a mastná pokožka
   • zmenšenie objemu prsníkov
K najzarážajúcejším zisteniam patrí skutočnosť, že aj v slovenských posilovniach Vás bežní cvičenci, resp. tréneri zoznámia s anabolikami, prípadne Vám poradia, kde sa dajú zohnať. Ak sa ich spýtate na tréningový program pre cvičenca naturalistu, diétu resp. cvičenie pre tehotné ženy, odpovede sa nedočkáte. Vedomosti o "pozitívnych" účinkoch majú už 16-17 roční začiatočníci. Málokto Vás však vie upozorniť na negatívne dôsledky užívania "zázračných piluliek" .


Diuretiká

Diuretiká sú močopudné látky, ktoré zvyšujú vylučovanie tekutín z organizmu. Tým sa zlepšuje vyrysovanosť / kulturistika, fitnes/ alebo "upravuje" hmotnosť v športoch s váhovými kategóriami.

K najznámejším diuretikám patrí Furosemid, Bumetamid, Acetalozamid,Chlormerodin atď.

Nebezpečenstvo užívania diuretík spočíva v:

 • ľahkom vyvolaní dehydratácie organizmu
 • narušení elektrolytovej rovnováhy organizmu
 • vzniku kŕčových bolestí
 • zvýšení viskozity krvi
 • poškodení ľadvín
 • zhoršení aeróbnych schopností
 • zhoršení dodávky kyslíka do pľúc
Medzi kulturistami sú známe prípady, keď pretekár v dôsledku dehydratácie skolaboval priamo na súťažnom pódiu. Vyskytol sa aj prípad, keď užívanie diuretík s anabolickými steroidami viedlo k smrti pretekára počas medzinárodnej súťaže.


Stimulanty

Stimulanty sú "klasické" dopingové látky. Celkový povzbudzujúci efekt vzniká v dôsledku uvoľňovania adrenalínu a noradrenalínu z drene nadobličiek a nervových zakončení. Pôvodne sa užívali na liečbu obezity / známe "bábiky" v šesťdesiatych rokoch rozšírené predovšetkým medzi hercami v Hollywoode /, syndrómu chronickej únavy a depresie.

K najznámejším stimulantom patria amfepamom, amfetamín, efedrín, fendmetrazín, kokaín, kofeín, strychnín, methamfetamín, pseudoefedrín.

Športovec sa po podaní amfetamínu dostáva do stavu zníženého vnímania varovných signálov únavy a ide až za hranice svojich možností / prípad ruskej lyžiarky-bežkyne na zimnej olympiáde 2002 /. Bežne sa zneužívajú u cyklistov / Erwan Mentheor /, stačí si spomenúť na škandály z Tour de France. Podobné stavy sa vyskytujú aj u záchranárov v prípade živelných pohrôm. V ich prípade však ide o extrémne zvýšenie hladín hormónov v dôsledku enormného stresu.

Dôsledkom prekročenia medzných hraníc je často:

 • fyziologické poškodenie organizmu
 • prehriatie organizmu
 • poruchy srdcového rytmu až infarkt
 • vznik návyku
Látkou s osobitným postavením je kofeín. Je bežnou súčasťou kávy, Coca-Coly a pod. Za doping sa preto považuje až od hranice 12 mikrogramov/ ml moču, čo zodpovedá 10-12 kávam resp. plechovkám colového nápoja. Zvyšuje totiž podiel tukov pri energetickom krytí dlhšietrvajúceho zaťaženia. Keďže glykogén v svalových bunkách sa vyčerpá v priebehu 20 min, použitie kofeínu 30 minút pred tréningom je pomerne bežnou praxou u vytrvalostných športovcov.

Taktiež je nutné poznamenať, že fosfor nachádzajúci sa v colových nápojoch viaže v organizme vápnik nachádzajúci sa v kostiach. Na základe výskumu realizovaného v deväťdesiatych rokoch v USA sa zistilo, že pitie colových nápojov vedie k zvýšenému lámaniu kostí a k vzniku osteoporózy.


Beta-blokátory

Túto skupinu predstavujú farmaká, ktoré blokujú tvorbu beta-adrenegérnych receptorov v bunkách, čím sa bráni pôsobeniu mediátorov sympatiku, najmä adrenalínu. Ide vlastne o potlačenie stresových hormónov tvorených organizmom. Najčastejšie sa používajú v športovej streľbe / prípadne modernom päťboji /, pretože potláčajú chvenie rúk. Taktiež pri skokoch na lyžiach eliminujú pocity strachu. Tlmivý účinok beta-blokátorov pomáha regulovať neúmernú psychickú záťaž a môže u indisponovaných jedincov prispieť k lepšiemu výkonu. Obdobný účinok je možné dosiahnuť kvalitnou psychologickou prípravou.

Do zoznamu beta-blokátorov zaraďujeme napr.: Atenol, Nadolol, Sotalol, Trimepranol. Uvedené látky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris, porúch srdcového rytmu, úzkostných stavov.

K účinkom beta-blokátorov patrí:

 • prehĺbenie dýchania
 • rozšírenie ciev v svaloch, ale súčasne ich stiahnutie v koži
 • zrýchlenie intenzity sťahov srdcového svalu
 • zvýšenie aktivity enzýmov štiepiacich glykogén a tuky
Nebezpečie užívania beta-blokátorov spočíva:

 • vo zvýšenej únavnosti
 • vo zvýšenom výskyte depresií
 • vo výskyte dýchacích ťažkostí
 • pri náhlom prerušení v prehĺbení adrenergických prejavov / zhoršenie neuralgénnych prenosov v čreve a dýchacích cestách /
Spaľovače tukov

V súčasnom období pod vplyvom trendu štíhlosti presadzovaného médiami sa zvyšuje počet pacientov s diagnózou anorexia nervosa alebo anorexia atletica. Anorexia sa už nestáva výsadou žien vychudnutých na kosť, ale prudko stúpa počet postihnutých mužov / cca 10% mužov postihnutých poruchami prijímania potravy /. V prípade anorexie atletica sa k poruchám stravovania pridáva ešte užívanie látok podporujúcich spaľovanie tuku, preháňadiel a nadmerné cvičenie až do absolútneho vyčerpania organizmu. K spaľovačom tukov, ktoré sa nachádzajú na zozname zakázaných látok sa zaraďujú metamfetamín, amfetamín, efedrín, kokaín. Tieto látky:

 • potláčajú chuť do jedla
 • pôsobia ako stimulanty
Nebezpečenstvo užívania spaľovačov tuku spočíva vo:

 • fyziologickom poškodení organizmu v dôsledku nedostatočnej výživy / osteoporóza, zubný kaz/. Telo si odoberá tuk najprv z tukových zásob, po ich vyčerpaní zo svalov a nakoniec z vnútorných orgánov / srdce, pečeň /.
 • vzniku psychologických a psychiatrických porúch / depresie, nutkanie k samovražde, znížené sebavedomie, pocity beznádeje /
 • narušení hormonálnej rovnováhy:
  • strata plodnosti u mužov v dôsledku zníženia počtu a kvality spermií
  • v dôsledku porúch resp. úplného vynechania menštruácie strata schopnosti otehotnieť u žien
 • poruchy srdcového rytmu
 • vzniku návyku
Rastový hormón / RH /

RH je synteticky pripravená látka indikovaná pri poruchách rastu u detí s nedostatkom prirodzeného rastového hormónu a detí s Turnerovým syndrómom / vrodená porucha zaostávania v raste a nefunkčná rozmnožovacia sústava. Chorobou trpia dievčatá /.

RH sa užíva:

 • injekčne - látka sa vpichuje do podkožného tuku
 • perorálne - tablety v ľahších prípadoch
Nebezpečenstvo užívania RH spočíva v možnosti:

 • vzniku a rastu zhubných nádorov
 • vzniku intolerancie glukózy / poruchy spracovania inzulínu a následne vznik diabetes melittus /
 • poškodenie obličiek
 • opuchy papily a poškodenia mozgu
 • vzniku akromegálie / nadmerný rast končatín / pri prekračovaní odporúčaných dávok
 • zlyhania pečene
 • abnormálneho zväčšenia vnútorných orgánov
Ako ukázali anonymné dotazníkové sledovania, RH užívajú nielen výkonní športovci, ale aj mladí návštevníci posilovní. Užívania RH je motivované predovšetkým jeho proteínoanabolickými a lipomobilizačnými účinkami ú podpora syntézy bielkovín a teda aj rastu svalov a odbúravanie telového tuku/. K najčastejšie zneužívaným prípravkom patria Zomacton, Norditropin, Somatropín, Humatropín.

O tom, kam až dospela túžba po úspechu svedčí fakt, že hoci na každom z vyššie uvedených prípravkov je upozornenie, že liečba patrí do rúk odborníka a upozorňujú na možné škodlivé účinky, lieky sú zneužívané a na webových stránkach prebiehajú diskusie o používaní a kombinovaní RH s inými prípravkami.

Iné

1. Synthol

V súčasnom období sa na scéne látok zneužívaných medzi športovcami objavili nové "hity" Sem patrí napr.: Synthol. Pôvodne brzdová kvapalina sa v modifikovanej úprave v súčasnosti podkožne vpicháva . Na mieste vpichu sa vytvorí tvrdá hrča, ktorá môže vyzerať ako vypracovaný sval. Nie raz sa však na pódiu vyskytli pretekári - kulturisti s tromi deltovými svalmi, resp. štvoritým bicepsom na jednej ruke. Známy je aj prípad kulturistu, ktorému sa synthol po nesprávnej aplikácii dostal do pľúc a takmer spôsobil jeho smrť udusením tesne pred začatím súťaže. Len vďaka okamžitej lekárskej pomoci a špeciálnej starostlivosti prežil. / Prečo na každej súťaži, už na okresnej úrovni, sú minimálne dvaja lekári a pripravená sanitka? / .

2. Inzulín

Inzulín, záchrana života pre chorých na cukrovku, sa tiež dostal medzi zneužívané látky.

Hlavné úlohy inzulínu sú tieto:

 1. umožňuje vstup glukózy do buniek, ich metabolizáciu v bunkách
 2. inzulín umožňuje uskladnenie glukózy v pečeni (vo forme glykogénu)
 3. inzulín je dôležitý pri ukladaní tuku (lipogenézia)
 4. inzulín je významným proteoanabolickým hormónom (podporuje novotvorbu bielkovín)
Zneužívanie inzulínu vedie k narušeniu metabolizmu spracovania cukrov.

O tom, kam dospela ľudská túžba po úspechu svedčia vyššie uvedené riadky. Užívanie prípravkov určených na liečbu ťažkých chorôb s vážnymi vedľajšími účinkami / napr. rast nádorov v prípade RH /, omamných látok a stimulantov / stimulanty a spaľovače tukov/ jasne naznačuje, kam speje vrcholový šport.

kpt. Ing. Ivana Bučková, Ministerstvo vnútra SR
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy