Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 26. marec 2019
 
 

Národné monitorovacie centrum pre drogy

Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD) je národným zastúpením decentralizovanej európskej agentúry - Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Lisabone. NMCD je členom siete REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach), zriadenej s cieľom monitorovať situáciu v oblasti psychotropných látok, pripravovať podklady pre kvalifikované politické rozhodnutia na národnej a európskej úrovni.

NMCD z poverenia vlády koná ako zástupca Slovenskej republiky a je oprávnené poskytovať priamu a pravidelnú výmenu oficiálnych informácií o drogách vyžadovaných EMCDDA.

Hlavnou úlohou NMCD je monitorovanie situácie v oblasti psychotropných látok na Slovensku a jeho pôsobenie ako koordinátora drogového informačného systému. NMCD získava relevantné, spoľahlivé a porovnateľné informácie ktoré sa týkajú všetkých stránok drogového fenoménu z národných zdrojov.

Ide najmä o zber údajov z piatich kľúčových indikátorov:
 • prevalencia užívanie drog v populácii 
 • problémové užívanie drog 
 • dopyt po liečbe v súvislosti s užívaním drog 
 • infekčné ochorenia súvisiace s drogami 
 • úmrtia spojené s užívaním drog a úmrtnosť užívateľov drog

  ale i ďalších oblastí ako sú napr.:
   
 • trestné činy a uväznenia súvisiace s drogami 
 • počty záchytov a množstvá zachytených drog 
 • cena a čistota drog v pouličnom predaji
 • monitoring preventívnych intervencií

 
NMCD zabezpečuje, aby sa údaje, informácie a produkty dostali na národnej úrovni k tvorcom drogovej politiky v rovnakej kvalite a dohodnutom štandardnom a medzinárodne porovnateľnom formáte, ako sa predkladajú EMCDDA, kde sa stávajú integrálnou súčasťou tvorby európskej protidrogovej politiky. Primárnou úlohou NMCD nie je priamy zber dát, či vytváranie informácií, preto nie je ani zámerom, aby v ňom boli experti na úplne všetky oblasti, ktoré pokrýva. NMCD v rámci DIS tiež iniciuje a sa podieľa na rôznych monitorovacích a výskumných aktivitách.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Marec 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
Odkazy